Aidas Marčėnas. Žiūrint į vasaros debesis

        litmenis alkanas tavo eilėraščių.
       rugsėjui padarykim publikaciją?
       pagalvoki...

                            Gytis Norvilas

Vėl išblaivėjau: mano kūryba – net ta,
spontaniška, nelaukta,
jaunystėje kartais nustebindavusi –
bevertė.

Turbūt galvoji, kad veidmainiauju.
Nesiginčiju, nežinau, galimas daiktas.
Net jei taip –

visi mano veidai manimi nusivylę.
Juos, atspindėtus sraute nesibaigiančių
gyvenimo tekstų,

kaip dar vieną beviltišką eilėraštuką
iš niekur,
šimtąjį kartą atsisveikinęs su poezija,

gerai pagalvojęs,
mielas kultūrinių debesynų redaktoriau,
tau ir rugsėjui

su gražiais ir vertingais linkėjimais siunčiu.

 

2016 07 28

 

manipuliacija.lt nuotrauka