15 skatikų

LM galerijoje – Petro Rakštiko nuotraukos iš ciklo „Vanduo“.

„Ką tik susikūrusi Pašto valdyba paprašė atspausdinti ženklus Martyno Kuktos spaustuvėje, kur paprastai buvo spausdinami plakatai ir įstaigų blankai. Ženklų reikėjo skubiai, ir per naktį jie buvo atspausdinti. Dailininko projekto nebuvo, todėl nutarta ženklus komponuoti iš spaustuvinio šrifto (sukomponavo spaustuvininkas Juozas Strazdas – red. past.) ženklo rėmeliui pritaikyta raidė „o“. Pritrūkus rinkykloje „ų“ raidės, panaudota apversta „h“ bei apversta prancūziška „ń“. [...] Šriftas buvo toks apdaužytas, kad kiekvienas ženklas išėjo skirtingas. Pasirodo, tokia primityvi gamyba yra geriausia garantija prieš padirbinėtojus.“ (Lietuvos pašto ženklai. – V.: „Mintis“, 1991.)

Ženklas (15 skatikų) iš nepriklausomos Lietuvos pirmosios pašto ženk­lų laidos (1918 m. gruodžio 27 d.).