Alis Balbierius. „Natiurmortai – spalvos“

„Ši paroda, regis, yra pirmas bandymas vienoje vietoje parodyti didesnį pluoštą fotografijų, kurias ir atsitiktinai, bet neretai ir konceptualiai, sukuria poetai. Rašytojų klubo salėje 12 poetų (R. Šileikos, B. Januševičiaus, D. Dirgėlos, E. Ališankos, A. Balbieriaus, G. Grajausko, G. Norvilo, A. Ruseckaitės, J. Kelero, V. Braziūno, S. Poisson, R. Miečkovskio) ir vieno poezijos lauką puikiai jaučiančio literatūros kritiko ir tyrinėtojo, kultūrologo R. Tamošaičio fotografijos. Manau, kad šie darbai patys kalba apie save ir autorius, jų santykį su vaizdija. Juolab kad ne vienas autorius yra dalyvavęs įvairiose grupinėse, o kai kurie surengę ir nemažai personalinių parodų.“ (Alis Balbierius)

Alis Balbierius. „Natiurmortai – spalvos“, 2014. Iš parodos „Poetai ir fotografija“