Dainiaus Liškevičiaus „Susisaistymas su vieta“

Fotoreportažas iš (AV17) galerijoje (Totorių g. 5, Vilnius) iki spalio 10 d. veiksiančios Dainiaus Liškevičiaus parodos „Susisaistymas su vieta“. Lauryno Skeisgielos nuotraukos.

Atvykus apžiūrėti šios vietos, savininkas parodė pirštu į aukštai danguje skrendantį lėktuvą ir pasakė: – jau pusė keturių, šis lėktuvas vadinasi skrenda į Bombėjų. Tuomet pagalvojau, kad aš jau pro šią sodybą esu keliavęs, nes kaip tik prieš 13 metų esu skridęs į Bombėjų pro čia, tai viskas gerai, čia ne joks atsitiktinumas, o dėsningumą patvirtinantis faktas, renkantis šią vietą. Tai būtų galima pavadinti šios istorijos pradžia...

Parodoje „Susisaistymas su vieta“ pristatomas naujausias Dainiaus Liškevičiaus projektas – trijų metų laikotarpyje besitęsiantis vyksmas konkrečioje geografinėje vietoje. Ši vieta, sodybvietė (vienkiemis) apsupta dar vis egzistuojančių miškų plotų, sukuriančių atskirtumo jausmą, postapokaliptinę salos iliuziją, simuliuoja fizinį pabėgimą ar iliuzinį sulėtėjimą. Parodoje pristatomi objektai, fotografijos ir pelėdos piešinys – laiškas reprezentuoja keletą atskirų besirutuliojančių gyvenimiškų istorijų, kurios susiveda į vientisą parodos naratyvą. Veiksmas vystosi remiantis konkrečiomis asmeninėmis istorijomis, stengiantis suderinti sunkią nors ir relaksuojančią buitį bei kūrybines veiksmo apraiškas, taip ieškant sąlyčio su šia vieta, kaip neišvengiama kosmine lemtimi.

Dainius Liškevičius yra vienas aktyviausių Lietuvos „lūžio kartos“ menininkų, ženkliai prisidėjusių prie dailės raiškos atsinaujinimo po nepriklausomybės atkūrimo. Savo kūryboje Liškevičius tolygiai plėtoja instaliacijos, fotografijos, performanso ir kitas sritis, trindamas disciplinų ribas ir ieškodamas naujų formų šiuolaikiniame mene. Jo darbams būdingas socialinis angažuotumas, kontekstualumas, ironija bei visuomenės kritika. Reaguodamas į konkrečios vietos topografiją jis tiria žmonių elgsenas ir patirtis, identiteto ir kultūros vertybes, viešų ir privačių erdvių, kolektyvinės ir asmeninės atminties susidūrimą.