Gabrielis José de la Concordia García Márquezas

Sulaukęs 87-erių, balandžio 17 d. mirė Kolumbijos prozininkas, žurnalistas, leidėjas, Nobelio literatūros premijos laureatas (1982) Gabrielis José de la Concordia García Márquezas.

G. García Márquezas mitologizavo ištiso žemyno istoriją ir sukūrė portretą žmogaus, besiblaškančio karštligiškame sapne, kuriame, tarsi Mėbijaus juostoje, be galo kartojasi meilė, kančia ir atpirkimas. Anot paties rašytojo, literatūroje nebūtina remtis faktais: kad kas nors taptų tikra, nereikia jokio kito įrodymo, tik talento jėgos ir užtikrinto autoriaus balso.

„...ir štai jis išgirdo horizonte dundant negandos kerėtojų būgnus, išgirdo tolumoje aimanas, išgirdo gaudžiant ugnikalnius –­ žmonių minias, iš siaubo puolančias ant kelių priešais padarą, kuris nesiskaitė nei su jo valdžia, nei su juo pačiu, nes buvo nepavaldus laikui, kaip ir jis, staiga suvokė amžių bėgį, skausmingai suprato esąs mirtingas ir tada pamatė ją, štai ji, tarė, ir tikrai tai buvo ji, kometa, gerai jam pažįstama, jau matyta kitoje visatos pusėje, tai ta pati, karaliene, senesnė už pasaulį, sopulinga ugninė medūza sulig dangum didumo, kas akimirką milijoną metų grįžtanti atgal link savo pradžios, sušnarėjo iš sidabrinės folijos iškarpytos spurganos, pasimatė gailus jos veidas, ašarų pritvinkusios akys, kosminių vėjų išdraikyti ledinių gyvačių karčiai, per pasaulį nusidriekė žėrintis dulkių takas – ištisas ruožas žvaigždžių skeveldrų ir aušrojančių apgruzdusių mėnulių ir žemės amžių pranokusių vandenynų kraterių pelenų, šit kokia ji, karaliene, suvapėjo jis, gerai įsižiūrėk, tik po šimto metų iš naujo ją pamatysime, ir ji persižegnojo pasibaisėjusi, kaip niekad žavinga fosforiniame kometos spindesyje, žvaigždžių lietaus ir dangaus kritulių nušlakstyta galva, ir štai tada viskas atsitiko, motin mano Bendisiona Alvarado, štai tada Manuela Sančes išvydo danguje atsiveriant amžinybės prarają..."

G. G. Markesas. „Patriarcho ruduo". Iš ispanų kalbos vertė Valdas Petrauskas. – Vilnius: „Vilties" spaustuvė, 1994.

Filmo „Apie meilę ir kitus demonus“ (rež. Hilda Hidalgo, 2009) kadras