Marguerite de Merode piešinys

Marguerite de Merode piešinys iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje (V. Putvinskio g. 64, Kaunas) iki liepos 11 d. veiksiančios M. de Merode parodos „Pėdsakai“.

2014 m. Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė–dešinė“ buvo surengusi personalinę parodą „Kelionė po jų kambarį“. Šiemet personalinėje parodoje „Pėdsakai“ tęsiamas menininkės pradėtas meninis/socialinis tyrimas. M. de Merode pastaruosius metus analizuoja migrantų gyvenimą. Fotografuodama tik jų gyvenamą aplinką be konkrečių žmonių portretų, ji kuria tų žmonių gyvenimo pasakojimus. Fotografijose užfiksuotos žmonių patirtys, jų istorijas pasakoja turimi kuklūs daiktai. Ši aplinka atveria nevienareikšmes emocijas, atsiskleidžia itin atviras, persmelkiantis nuogumo pojūtis. Žiūrovas patenka į intymią, privačią erdvę. Tai menamų portretų serija, užfiksuota laikinuose namuose (ir geografine prasme taip pat), kurie dažnu atveju tampa nuolatiniai.

Parodoje taip pat eksponuojama ir naujų kūrinių. Menininkė plečia tyrimo lauką. Ji fotografuoja darbo netekusių žmonių delnus. Šie rankų portretai tampa gyvenimo istorijų žemėlapiais. Paroda „Pėdsakai“ – aktualus šiandienio pasaulio tyrimas, atskleidžiantis tikrąją realybės pusę.

Marguerite de Merode piešinys iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje