Piemenys

Piemenys (Rumunija). Daivos Kairevičiūtės nuotrauka