Prenumeruokite žurnalą „Literatūra ir menas“

Tai kur kas pigiau, nei pirkti platinimo vietose.

 

Prenumeratos kaina (su pašto išlaidomis):

mėnesiui – 5,33 €,
ketvirčiui – 16 €,
pusmečiui – 32,01 €,
metams – 58,68 €.

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose ir internete: prenumerata.post.lt;
redakcijoje: Mėsinių g. 4, LT-01133 Vilnius; tel. 8 674 64 188,
el. paštu litmenas@gmail.com.

Skaitytojams, gyvenantiems užsienyje, prenumeratos kainos:
pusmečiui – 72 € (83 USD), metams – 144 € (166 USD).

Čekius (money order) siųskite registruotu laišku į redakciją arba
pinigus perveskite į sąskaitą banke „Swedbank“ LT547300010035322022 su prierašu „Prenumerata“.