Šarūnas Sauka. „Večer u kostra“

LM galerijoje – Dainiaus Dirgėlos haigos.


Šarūnas Sauka. „Večer u kostra“ („Vakaras prie laužo“), drobė, aliejus, 190 x 200, 2015. Autoriaus nuosavybė. Iš Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) iki kovo 6 d. veiksiančios Š. Saukos tapybos parodos „Žmogus su Saukos veidu“. Kuratorė – Monika Saukaitė, parodos architektas – Justinas Dūdėnas.

Pasak M. Saukaitės, žmogus su Saukos veidu − šios parodos centrinė figūra − stebi mus iš daugelio paveikslų. Kartais nusisuka ir leidžiasi stebimas iš šalies, lyg būtų užsiėmęs kitais reikalais ir mūsų net nematytų. Tačiau dažniausiai mes − žiūrovai −­ esame įrašyti į paveikslą, žvilgsniu ar mostu nurodoma mūsų vieta ir vaidmuo. „Autoportretai“ taip pat ne tiek daug pasakoja apie jų autorių − juk niekur nematome dailininko su teptuku, − bet kviečia mus į susitikimą.

Šarūnas Sauka. „Večer u kostra“ („Vakaras prie laužo“), drobė, aliejus, 190 x 200, 2015. Autoriaus nuosavybė