Šarūno Jakšto karikatūra „Paskutinė vakarienė"

Friedrich Nietzsche
Tarp draugų

Epilogas

1.

Nuostabu kartu tylėti,
Dar puikiau – kartu kvatoti, –
Po dangum, kur žydi ievos,
Po medžiu, kur žalios pievos,
Su draugais smagiai kvatoti
Ir šypsniu visus žavėti.

Jei kas bloga, patylėsim,
Jei kas gera – vėl kvatosim,
Viską dar blogiau kartosim –
Ir taip pat blogiau kvatosim,
Kol į kapą nugarmėsim.

Ar, draugai, mums reikia grabo?!
Amen tad! Ir viso labo!

 

Iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Tekorius

Friedrich Nietzsche. Žmogiška, pernelyg žmogiška. –­ V.: Alma littera, 2008.

Šarūno Jakšto karikatūra „Paskutinė vakarienė" (20 x 10,23) iš parodos „Pinigai keičiasi, humoras lieka"