Stasys Eidrigevičius. „2016 metų kūrybiškiausias laikrodis“

Stasys Eidrigevičius. „2016 metų kūrybiškiausias laikrodis“