Tauro Kensmino „Kritinė riba“

Fotoreportažas iš (AV17) galerijoje (Vilnius) iki lapkričio 20 d. veiksiančios Tauro Kensmino parodos „Kritinė riba“. Tauro Kensmino nuotraukos.

 

Parodos pavadinimas „Kritinė riba“ indikuoja atsidūrimą laike, kai pasiekiamas lūžio taškas – pokyčių versmė, kuomet kelio atgal jau nebelieka. Kismą galima matyti tiek asmens, tiek planetos, net gi visatos perspektyvoje. Tik žvelgiant skirtingu masteliu ir pokyčio svarba tampa subjektyviai skirtinga. Telieka tik paklausti, dėl kokių priežasčių atsidūrėme čia – kritinėje riboje. Parodoje skulptorius Tauras Kensminas šį klausimą palieka atvirą ir veikiau apčiuopia su juo susijusius asmeninės ir visuomeninės sąmonės fragmentus, paversdamas juos įvairiomis abstrahuotomis skulptūrinėmis formomis ir instaliacijomis. Daugiau ar mažiau atpažįstami objektai sukuria distanciją, kurioje atsiranda erdvės vaizduotei ir asociatyvumui, tačiau viena lieka aišku – hipnotizuojanti stabilumo iliuzija čia jau nebeveikia.

Skulptūra Taurui Kensminui veikia kaip neverbalus būdas papasakoti sudėtingą, daugiasluoksnę istoriją. Savo darbuose autorius dažnai konstruoja estetines jungtis tarp civilizacijos ir gamtos, sykiu kvestionuodamas industrializacijos padarinius ir imperialistinius žmonijos užmojus. Nagrinėdamas kintančio kismo sąvoką ir praeities bei ateities sankirtą, skulptorius ieško tiek asmeninio, tiek globalaus sąmoningumo. Iš pavienių elementų galvosūkių principu dėliojamos T. Kensmino instaliacijos skatina žiūrovą įjungti vaizduotę neieškant vieno, „teisingiausio“ kūrinio suvokimo būdo, o veikiau pasinerti į intuityvų jų pažinimą.

 

Tauro Kensmino „Kritinė riba“