Valdas Gedgaudas

Valdas Gedgaudas. Ugnės Žilytės piešinys