Valdas Papievis

Valdas Papievis. Roko Morkūno nuotrauka