Vsevolodas Kovalevskis. „Genesis"

Vsevolodas Kovalevskis. „Genesis" (fragmentas), 2012

Apie V. Kovalevskį skaitykite 40 p.