Marija MACIJAUSKIENĖ

Džojos Barysaitės nuotrauka

Vėlinės ir mes

Po šalnų, po mirties
Atlėks nemarūs paukščiai
Ir išbarstys po pievas
Viltį, Meilę kaip aguonų grūdus.

Ir rytmetį nelauktą
Užlies palangę tavo
Balto paukščio – žiniõs –
Dar virpantys, tik įspausti
Ir toliuose, ir tavyje žingsniai.

Su gimtadieniu, gražiausia
Ir visų tauriausia Mano Mama!

2012.11.01

 

Lapkritys

Medžiai šatra pavirto
Ir stumia, šluoja niūriausius
Debesis, nuo dienos veido
Tolyn, tolyn, tolyn...

O ant viršūnės tuopos
Dairydamasis varnas
Stebis, kad jau nėra žolės. –
Tik lapų lapai pakyla
Ir nugula,
Tarytum po gaisrų parudę
Plėnys...

2012.11.20

 

* * *

Aš – ne viršūnė, aš
Paprastas piemuo. Ganau
Per darganas, per speigą
Tik vėjus. Radau lizdely
Prieglobsčio netekusį
Paukštytį. Ir vis minu tą
Akmenuotą kelią, ir paukštį
Saugau, kad tartum žvakės
Neužpūstų... Aš paprastas
Piemuo nuo Nemuno lankų
Pakrančių, kur viskas šventa,
Šventa.
Aš – paprastas piemuo,
piemuo ir vėjas.

2012.11.14–15

 

* * *

Dangus toks rudeniškas,
Tyras. Nuščiuvę medžių
Stabarai. Net vėjas guli
Pasidėjęs rankas po susivėlusiais
Plaukais. Laukais net lapas
Nevirpena iš tos krūvos,
Kur kūdrą saugo.
Dangus toks rudeniškai tyras
O Žemė rezga tylų tylą...
Dangus toks rudeniškas...
Toks rudeniškai tyras.

2012.11.04

 

* * *

Tas laikmetis, lyg
Numestas lapas,
Krauju nudėmėtas,
Bežodis.

Žmogus vienų vienas
Visatoj. Per kraštą
Sutrešusio laivo
Vanduo kaip taifūnas
Jau veržias!..

Ant skardžio dar
Medis, lyg vėliavą
Tiesia tau ranką.
Tik kruvinas kirvis
Pakimba visatoj
Ir užpila krantą.

2012.11.14–15

 

* * *

Ak, kur pabėgai, kur dingai, kur slapstaisi,
Mano mylimas Vienos valse?!.

Ant liemens dar jaučiu tavo
karštas rankas...

Tavo kvapą plaukų...
Ir kaip tankiai plasnoja širdis...

O aplink tik naktis.
Tik Vakarė žvaigždė,
Paviliota garsų ir
Atodūsių mano...

2012.10.13–14

 

* * *

Pro atvirą langą
Rūkas įskrido, –
Gal buvo jau rytmetis,
O gal ir naktis...

Ant atbrailos lango
Man laišką paliko
Mylėtas, mylėjęs, –
seniai – nebylys.

Aš rankų negraižysiu, –
Širdis jau pavargo;
Kai laukiau, tu
Užtrenkei skaudžiai duris.

Staiga ant palangės
Paukštis atskrido, –
O gal tiktai rūkas
Su juo rytmetys.

2012.11.14–15

Vygantas Vėjas. „Sniegena. Pavasarėja“, 2009

Vygantas Vėjas. „Sniegena. Žiema“, 2009