Tautvyda Marcinkevičiūtė

Nuotrauka iš LM archyvo

 

beveik jos didenybė elžbieta

bjauri žuvis vos paragavus
kąsnelį ištaria mama
apie ką tiktai mano iškeptą
ir vyro giriamą tartum šedevrą tikrą
patiekalą

nejaugi visoje šaly neatsirado
skanios žuvies?

Nė karalienė anglijos pati
nedrįsus būtų pasakyti taip
virėjui
apie jos valdomąją šalį

2013-11-16

 

šešėlinė žvaigždynologija

žvaigždė dainavo galingai ---------- visą
save ne tik parteriui ir balkonui
ne tik gatvei gimtojo miesto
būdamas
jo akcentologija

ne tik charmant šarmai bet
ir nuo šarmo apšarmojusiam žvaigždynui
kurio kely
siūbavo jis į taktą
mušamųjų

nes kas pasakys kad perkasi perkusiją

dar neperkandęs kuskuso

be penkių minučių domingas ar pavarotis

kai taip toli sklinda žvaigždės šviesa:

komentuodamas jis taip gyrė dainą
žygiuojant pro triumfo arką
lyg napoleonui
išplėšusią jam pergalę

kurios girdit visą vasarą
klausėsi josephina
ir jo uošvienė

taip gyrė žodžių autorių
kuris oriai užmerkęs akis
sėdėjo salėj

kad net nepastebėjo apgaulės

nes per gyvenimą mus taip trumpai
apgaudinėja žvaigždynai
siunčiantys šviesą kuri
seniai išblėsus –
nesutramdomai kaip mūsų tramdomas atomas
skylančios galaktikos
trumpas lyg pelėdos ūktelėjimas
pakeitęs trajektoriją
ūkas

stojęs į komandą „ramiai"
nuo nemeluojančio galingo Dievo balso

tokio
kad nieko nereiškia kasdieninė kaip duona
žmonių apgaulė

privertus likti
šlovės ir žvaigždynologijos šešėlyje

2012-12-10

 

mano vardas raudona

                    „aklas ir regintysis nėra lygūs"
                     koranas, sura „kūrėjas", 19 ajatas

mano vardas raudona:
kad nerausčiau ir neraudočiau
su iššūkiu
dėviu šios spalvos drabužius
ir dažau ja kambario sienas
raudoną man duokit tik raudoną
kad būčiau matoma
ir rasčiau būdą atkalbėti artimą
nuo savižudybės
matoma
ne mažiau
nei nematomas
palaipsniui man tampa
šis pasaulis
iš vienu metu plius minus atlantidos
kurioje tik balta
kaip balantys ir mano paveldėti
iš mamos vyzdžiai
lyg adata pliumažui
man būtų juos išdūręs
Tas
kuris saugo ištikimybę
vienai mokyklai
ir vienam Valdovui
kai jau steigiamos kitos
Ir kyla nauji valdovai:

tobulai balta
bet mano vardas raudona

2013-07-11

 

baltoji pirštinė

baltoji pirštinė
tik ne main rido
ne frankfurto prie maino
kur susitinka gyventojų pasaulio pusė skraidančioji
(perugia philippines indonesia melbourne)
į kitą lėktuvą lyg prerijoj
ant kito žirgo
ir raitelis tam tarpe be galvos
turėtų prašuoliuoti

baltoji pirštinė
tokia ryški
visai ne baltutėlė ne baltutėlaitė
kaip atsitinka būnant
ir nykščio įduba į vidų įspausta

kas pametė ją bėgdamas
dėl priežasčių nežinomų
suseks tik zebulonas stumpas
šalia skelbimo apie pamaldas koplyčioj
ketvirtadieniais
kuomet krikščioniškas pasaulis visas švenčia
tik sekmadienį

ir kas dar ne
baltoji pirštinė
jau nebe šilko bet tik latekso
ant paskutinio klinikos laiptelio
nuo viršaus

2013-11-30

 

ifigenija tauridėje

tarp rėksnių pasiryžusių paaukoti bet ką
kas nesusiję su jais man labiausiai
rūpi ifigenija: jos auka turi perkalbėti
artemidę kad žvėrys neėstų žmonių
nuo seno gyvenusių tauridėje: žvirgždas
po kojomis ir žvirgždas burnoje
kad neišsiduotų riksmu: agamemnonas
dar neperėjo jam ištiestu purpuriniu
kilimu nenumanydamas apie
išdavystę namuose: per televizorių
jis iki mažiausių smulkmenų
pranešinėja apie savo žygius; bet ifigenija
pasiruošusi tyliai atiduoti gyvybę už taurus
gyvens ilgai ir laimingai iškeista
į elnią emigracijoje
nes artemidė taip pat myli šį kraštą:
šiltame pusiasalyje jau pražydo
apelsinmedžiai giraitėje ir graikiškas
riešutmedis jau brandina
savo vaisius

2014-03-25

 

atsargiai

aš teisės neturiu kitaip riktuoti ir iš rikiuotės eit
dvispalvėje gyvenimo šachmatų lentoje
tarp rikių ir iš šio pasaulio išvežiojančiųjų rikšų

karščiuodama nuo šios o tempora o mores man per didelės
temperatūros
ir jau ne vien karšindama
bet ir nesikarščiuodama
nors karšta vien įsivaizdavus kad pakliūnu
avarijon kokia jūs pavardė o aš nebeprisimenu
ir patenku be dokumentų į greitosios pagalbos
slaugytojos rankas

todėl po dešimties minučių jau uoliai šaldau (vėdinu)
aš žiemą kambarius kad tik neatsirastų namuose mikrobų
ir nepradėčiau veist mažųjų mūsų brolių kurių mėsa kaipmat
pašvinksta ir pasensta kaip mes betikrintume maisto
produktų
galiojimo datą

šaligatviu aš pėdinu ne penkiapėdžiu jambu
bet vertindama nepoetiškai pakibusią
metalo gervę
kad nesutrėkštų ji manęs
kaip kirmino šios žemės
nors nesakau kad pasiliejus čia baloms karmino
mūs žemei būtų nuostolis tiksliau
ji suktųsi kaip sukosi tarsi vaikų sukutis

tad atveju kitu aš pasijuokčiau
iš tokio savo atsargaus sargumo
bet Jėzau pasirūpins kas
prie patalo jau prikalta mama manąja
jei šito padaryti negalėsiu aš?

2013-12-13