Vitalija Bogutaitė

 

*
Pasipuošiau.
Susišukavau plaukus.
Tik nežinau, kada
ateis manęs pasitikti.

 

*

Lauke lynoja.
Diena trumpėja.
Nejaugi ir vėl
metai prabėgo.

 

*
Skaičiuoju, kiek mūsų beliko.
Gretos retėja.
Saulėleidžiai vis trumpėja.
Ir tie pasibaigs.

 

*
Viskas, kas turi pradžią,
turi ir pabaigą,
kaip ir tas džiaugsmas,
kurį laikau rankoj.

 

manipuliacija.lt nuotrauka