Poezija


PETER SIRR (Airija)   Įsikūrus Dabar, kai paskutinė suplota dėžė atremta į sienąir viskas sukabinta it amžiamsgalime mokytis čia gyventi ir nesirūpintkad kažkas juda pirmynkažkas lieka toli nuo mūsų kad kartais nusileidžiameir niekas mūsų nepalaiko, kad vorassusikaupęs perbėgs grindimis ar užsimiršusiossujus snaudžiančios dulkės, skersvėjis pažadins durųrankeną, kad namas turi savo tylą kurioje nieko ir niekas nenutinka,kad visą naktį jis vaikščios, perstatinės baldus,purtys nuotrauk...


TOM SCHULZ (Vokietija)   Prašau tavęs, pardon prašau tavęs, pardonman į širdį sninga niekas neprašo gulbėsbūti gulbe niekas neprašo uogosraukšlėtis, niekas neprašo Sinajaus kalnogyvulių kineziologės rankos niekas neprašo niekoprašau tavęs, pardon jeigu per tavo burnąpervažiavau su cisterna prašau tavęs, pardonkaip apsvilęs katedros žvirblis kaip nepastovus lašas, laikyk, prašauprie įgėlimo svogūno puselę prašau ugniagesioduoti tau ugnies, jis sako pardon padekit savo rojųšaltu...


VALERIO MAGRELLI (Italija) * * * Parkeris slystapuslapio kirkšnimiir tyloje kaupiasi rašymas.Šio lapo riboskaip Afrikos šalies,jose piešiulygiagrečias kopų linijas.Piešiu,kol pasakoju tai,ir pasakojimas įgyja pavidalą.Lyg debesisįgautųdebesies formą.   Apsikabinimas Kai miegi šalia manęs, aš pasilenkiuir prisiglaudęs prie tavo veido užsiliepsnoju miegukaip dagtisužsiliepsnoja ugnimi nuo dagties.Šviečia dvi naktinės lempelės,mus apima liepsna ir miegas srovena tarp mūsų.Bet tuo meturū...


VILJA-TUULIA HUOTARINEN (Suomija) * * * Marčios mažutėliais batais,su mažutėlėm piliulių dėžutėm,mažutėlėm pūstom rankovėm,su mažutėliais dienoraščiais,o dienoraščiuose – mažutėlėm raidėm.Marčios mažutėlėm burnomir mažutėliais atodūsiaismažumėlę liūdnom blauzdomkurios virpa vėjyjekai jos laukia iš miško grįžtančių dėdžių.Marčios su mažutėliais nudegimų randaisprie mažutėlių puodųmažutėliuose medžiotojų nameliuosemažutėlio rūpesčio galekuomet jos laukia šūvio iš miško.Marčios su mažutėliais k...


ADAM ZAGAJEWSKI (Lenkija) Elektrinė elegija Robertui Hassui Sudiev, vokiška radijėle su viena žalia akimi,sunki skrynele, beveikkūnas ir siela kartu (tavo lempos žerplėjorausva lašišos spalva, kaip Bergsonovidinis aš).              Per storą garsiakalbio audinį(mano ausis glaudės prie tavęs tarsi prieklausyklos grotelių) kadaise šnibždėjo Mussolinis,šaukė Hitleris, kažką tyliai dėstė Stalinas,šnypštė Bierutas, begalines tirada...


KÁRI TULINIUS (Islandija)   Nestoras Machno Varnėnas slepiasi nuo lietauspo juoda vėliava.Visos revoliucijospasibaigiaParyžiaus operos užkulisiuose.   Žvelgiant į Snaifelsneso ledyną pro nurimusio autobuso langą Drėgna popieriaus draiskana prilimpa prie dangausaš nustumiu Snaifelsneso ledyną nuo stikloir iš eilės trumpai pasižymiuką turėjau tau pasakyti: 1) po lygiu veidrodiniu paviršiumiyra akmenys kurie yra akmenys2) sniegas tirpsta;ir kalnas liks tiktai kalnas Snaifelsneso...


Marija SUCHODOLSKYTĖ

2014-05-27 23:26:14

Gimiau ežeringoje Trakų žemėje, ten vietoje žuvų žvejoju žodžius. Pernai susižvejojau ilgai ant kranto žiopčiojusį pirmąjį eilėraščių rinkinį „Susitarimas kvėpuoti kartu" („Homo Liber"). Verčiu iš anglų ir norvegų kalbų, šiemet išleistas mano poeziją kuriam laikui prarijęs kerštingas kriminalinis romanas „Nemezidė" („Baltos lankos"). Kadangi ilgai žvejojau svetimose pakrantėse, džiaugiuosi sugrįžusi. Literatūrą įprasminu kaip vertingą ir ilgalaikį bendravimą su įdomiais žmonėmis. Iki pasimatymo...


Marija MACIJAUSKIENĖ

2014-05-27 23:17:37

*Smengu į miegąKaip kūdikisBaltuos sapnų vystykluos. Aplink sukinėjasRudenys ir šalnosJau dega žvakes... Kam man tos liūtysIr vėtros, tie būgnaiGriaustinių rūsčių?! Smengu į miegąKaip kūdikisBaltuos sapnų vystykluos.   2013 08 24   *Tokios erdvės!Tik šulinio svirtysDar girksi...Tik svirne sūpuojamasVaikas... Ar paniekintapiemenaitė rauda...   2013 11 24   *Tas lakmuso popierėlis– atmintis,Įkibus kaip vanagasDrasko kiekvieną narelį,Daužo plytas, ant kurių stoviu,...


Neringa Pangonytė

2014-05-21 17:07:02

Šiokias tokias eiles ir apsakymus pradėjau rašyti dar vaikystėje, kai tik išmokau skaityti, tačiau niekam nedrįsau apie tai net prasitarti ir, labai gaila, nieko nesu išsaugojusi. Mokykloje išalinta rašinėlių ir interpretacijų, kūrybą atidėjau į šalį. Vėl plunksnos griebiausi, išvykusi laimės ieškoti į Londoną, prieš penkerius metus, kur įgijau Grožinės kūrybos ir leidybos magistrą. Gausybė lankytų literatūrinių renginių ir nuolatos užsimezgančios pažintys motyvuoja kurti, o gimtinės ilgesys s...


Mantas Bacevičius-Barabas

2014-05-21 17:01:45

  alchemiko kelionė I.stebiu liepų nektaroprigėrusį karkvabalįropinėjantį šen bei tenlyg ko beieškantį saujoj ritinėjudu pernykščius kaštonusir vis prisimenuvakar dienos upėjesutiktą alchemiką supylęs saują smėliotris gurkšnius vandensįdėjęs sudžiūvusį lapądar kažkąko nenoriu prisimintiretortonužsikišo ją užantinšnabždėdamas – čia mano vaisius II.karkvabalis spjovęsį erdvės ir laikokontinuumo paieškasapvirto ant nugarosir užmigo o ašvis prisimenuvakar dienos upeišplaukusį alchemiką...