Poezija


Stanislovas ABROMAVIČIUS

2013-11-06 18:45:03

Gražiausias eilėraštis Maironio sodelyjedvi valandas klausiausi poezijos.Popietė buvo ilga, skaitančiųjų daug.Skambėjo medžiuose paukšteliai,meldėsi liepoje laukinė antis,sudėjusi dvylika kiaušinių,raudona Maironio aureole švietėAldona Ruseckaitė,šmaikštavo Valentinas Sventickas,nenustigo vietoje Gintaras Patackas.Aš bandžiau išrinkti gražiausią eilėraštį.Gegužės pavakarys atvijo vėsų vėjelį,už muziejaus tvoros smarkavo popsas,žmonių minia ilgesingai kažko laukė.Išsirinkau...Tai buvo smuiko m...


Liutauras LEŠČINSKAS

2013-10-30 09:40:27

Balys Bukelis neša kryželį balys bukelisneša kryželį riesti kryželio rageliaišmaikšti jo siaura uodegėlė kabo linguoja kryželisant grandinėlės sidabro tarp krūtų raudonųjųvirš lyties nelemtosios neša nešioja kryželįpaprasto balto sidabro spindi balti nėrinėliaitauraus metalo paviršiuj ant gerklės nesočiosiosant ryklės nepasotintos sergsti taurus metalasnasrus bukelio plačiuosius inkstus sergsti ir kepenissergsti krūtis raudonąsias lytį nelemtąją sergstišypsos gudriai bukelis gniauži...


Jolita Skablauskaitė

2013-10-22 19:30:35

€ Gūdžiais vakaraisViensodis tuščias, baugus.Kitur noksta avietės, žydi rūtos.Tamsa bučiuoja veidąApdulkėjusiame veidrodyje sudūlavusį.Tamsa paryškina kontūrus. Karalienė,Susisupusi į įkapes,Iš piliakalnio išslenka.Rankose savo karūnąLaikydama.Žolės krenta po kojomis.Ji eina į svečiusPas vienišą šeimininkę.Bandančią sudėlioti savo veidąVeidrodyje. Naktis.Laidotuvių barchatas.TylaPrieš puošnias iškilmes.   Atsibudus iš miego Klonyje ramu. Rūmai dar miegaApgaubti skaistumo.Paukščiai t...


Jaunojo jotvingio premijos laureatė Ramunė Brundzaitė   trys didžiosios m trys didžiosios mpasikaišiusios suknelesšuoliuoja po manomaištraščius meilė miestas mirtistrys mylimos moterystrys galvos slibino,vardu Neramu – Neramu mano vardas, Neramu!kažkassupainiojo dokumentuoseskiemenis   Vieno anoniminio eilėraščio konkursas I vieta neskirta II vieta Jesus Munnariz   Atsargaus poeto patarimai ir perspėjimai   Įmanoma rašyti nieko neužkliudant,Tai ir nesielk pri...


Albinas GALINIS

2013-10-09 12:32:46

ALETHEIA Al-Mo-To Poets are also seen as transmitting thetruth. The word for truth, aletheia, means literally theopposite or lack of forgetfulness (lethe).                                                         ...


Jonas JAKŠTAS

2013-10-02 16:31:27

Paskolink man save Ir išnirau dar iš pasaulio prieštvaninio –praradęs viltį ir viltingas tvarinys.Kur pasuku – ten grubios kalbos, aštrios vinys.Ir nežinia, ką šitas pjūklas sumanys. O kas išduos man šiam gyvenimui mandatą?Ir kokias aš turėčiau pildyti grafas?Ar daug reikėtų skaičių prirašyt ir datų?Kiek nuotraukų – iš profilio ir dar anfas? Apmirštu lyg bėgikas prieš lemtingą startą.Bet ar ne aš tik vienas šitaipos lekiu?Į ką man kreiptis, kad anas mane užtartų? –Juk būna spąstų pranašavim...


Algimantas MIKUTA

2013-09-25 16:42:24

  * * * Jei jau žaidi,tai žaisk žvaliai,tarytum parkeįsisiautęs vėjas.Dainuok ir šok,kvatokis įžūliailyg niekadanebūtum pralaimėjęs. Neišsiduok,jog kaupiasi širdyapgaulės nuodas,drumsčiantis tau kraują.Koks reikalas žinot,kad tu žaidi,visiems kitiems, –tegul pavyduliauja.   Druska Kai samstant druską pasimato dugnas,šiek tiek pajuodęs, bet ne juodas,gerklėn įsimeta šleikštus saldumas –kuo sūdysim, kai ištuštės aruodas? Veidmainių išmonės yra beribės,besaikės liaupsės, sacharin...


Greta Karina

2013-09-18 20:18:54

akmuo many sutilpo visų planetųjuodieji okeanaita pjaunanti tyla skandinosąmonių erdvęvėluodavo tą vakarąvisų pasaulių juvelyraikai horizonte pasirodė kraujo puta - - - pražilo metų laikai penkimūsų laikas auksinės visatos galybėsūpynėse dangus arti šnabždėdavai tyliai ir nuolatabejingos kosmoso rankos ledinėskartais atsiunčia sniegą ir nuglosto žaizdasjuo ir reminiscencijos traukuliaismeta į gylį ir tyliai palieka taip tyliai kadrotušės varpas apkurto kad trūkstaman oro tau manęs trūksta ir...


1Ilgesys Pabodo poetų įmantrūs kvailiojimai.Jau noris pabėgti į užsienį tolimą. Į tokį archajišką, į primityvų,Kur gieda gaideliai nuo ryto ankstyvo. Kur žmonės nežino pavydo ir pykčio,Neskaldo vežimo iš nukirsto nykščio. Kur kalba, ką žino, kaip moka nemoka,Atsako juoku į kaimynišką juoką. Kur vaikščioja tėvas, mama kepa duoną,Nevaro nieks nuodo iš daržo aguonų. Kur tiki, kad buvo, kad bus amžinai,Kur supas galulaukėj dėdės linai - - - - -   2Atlaidai baigiantis karui Prunkštė a...


m o n o p o l i s Vėl ryte patekėjokompaktinis diskas.Iš vieno tiekėjoviskas.   a n k s t y v o j i  b i o g r a f i j a vaikystės vasaraspraleido kaime jaunystės vasarųnepraleido   u ž p i r k i o s  v a k a r a i s Ilgas pasakas mažiemusseka pievoje ražienos.Apie tai, kaip kulnas turiprisiimti aštrų dūrį.   s i z i f a s , a t o s t o g a u j a n t i sn i d o j e kasryt ant smėliogulbės plunksnaišrašo mylimai,kuri toli, eiles žinodamas: vos baigs– putotos...