Poezija


Jonas JUŠKAITIS

2013-12-27 22:37:57

  * * *Gatvė, akmens, mano išpėduoti,Pilkas milas lapkričio dangaus,Nebelikę rankos kam paduoti,Siūlu paskui adatą rangaus. Pro patamsius baltos balos tviska.Metų metais žingsnių žingsniuos sauAkimis bėgiodamas po viską,Mintimis, atmint, susisiuvau. Mergina tokia, bažnyčioj meldės,Švelniai, palinkėjimu šventu,Ranką ištiesė kaip lapą medis,Moja, šypsos vaikas be dantų. Vežimėlyj vežamas ant prekių...Skubinant kur, pasižiūri tuoPat metu susitiktas – pats lekiaUodegą suvizgindamas šuo....


Bliovė ant krantobaltas ir juodas ožiai, abube dėmės; čia ošė Sarmatijos vandenynas –klausėmės vėtraujančių Skagerakobei Kategato pietuos, iš tenviesulavo Ožinis. Krante kasinėjom,dėliojome radinius, tyrėm, galiausiainusprendėme – čia kunigaikštis puotavo, nes atkasėm arklio žandikaulį, sumedėjusią tauro akį, jūrų kiaulės raktikaulį, skilusį vienaragio ragą... nužudytus kentaurus, galvomis suguldytus į rytus... gausiai radome gintaro, žalvario, bronzos, sidabro indų, dailių dirbinių,puoštų R...


diptikai laimė 1 iš saulėlydžiovieną plunksną ištraukeikad nusėstų minkštaišešėlis saulėtekio 2 o daugiau –netesėjaiužvaldytas sėklosbaigtiesir tų pažadėtųjų įklotųlaimėskurie vis lašėjoir tiško   lygybė 1 praeidamas skaistykląvolo ir lygybėsgali save pratęstiiki pragaroir rojausir net atgimtiir su ragaisir su sparnais 2 žiedailietaus priplotiprie asfaltoakimirkai pakylaant automobilio ratųir suplyštatarsi nežinomi kariai   vertikalė ore 1 tarp žodžių „aš esu" –ledo či...


Valdas Gedgaudas

2013-12-09 15:41:26

Senasis pianistas Kadaise tiesioglengvai atsipūtęsgana neskausmingaiišsijunginėdavovėliau nesuprasitai staiga atsijungdavotai vėl nei iš šionei iš to įsijungdavodabar galop lyg irnubudęs būtų jausunkioj klampioj blausojausis pastatęsklausosi apgręžtųpersukto laiko sekvencijųsu fryginiais chroniškodusulio protrūkiaisnusimoduliavęs toks visaskažkadaise pirmas diskantassu žvaigždute sidabrinėj gerklytėjžaisdamas prieraktiniaisinfantilokais tolimųsturm und drungtrečio laipsnio pašvaisčių šešėliai...


Tomas Petrulis

2013-12-06 05:30:10

* Galva, nukarūnuota rūke,visose iškamšose ieškosžvilgsnio, pamilusio purpurą,visuose portretuose – veido,tyresnio už akmenį –užsimerk, ir tavo namuos,skleisis  užuolaidos audeklas –priešais jokį tave.   * Galbūt eismo pastovumuitesipriešina metų laikų kitimas,kirpyklos iškaboje gyveną plaukai –naktimis prisidengę dangaus,o danguj medžio jis –nebegirdi, tik mato,kaip blizga miegas ir peiliai,kaip supas šaka.   Mano svečiai Juodai baltu tapęs nebežinojaunei prasmės, nei tiesos,...


Giedrius MICKŪNAS

2013-12-04 17:46:33

Kauleliui Ant pakalnučių paslikas gulėjau.Naktinio bėglio niekas neieškojo.Iš Berenikės garbanų, Persėjau,išniręs skriejai kupolu juoduoju. Sirpus žvaigždynas lūkuriavo vėjo,nurimo amžių geliančios sekundės –ryte balta dantažolė virpėjo,skaidrus vanduo į kaulus įsisunkęs: tuos kaulus susirinko kaimo žmonės,dangun iškėlė melsdami malonės –Homero deivė šiąnakt neatklys. Virš skudurų, žįslojamų veršelio,balandžio pievų akinančio šalio,sustos žiedadulkių ugninis kamuolys.   Rimbaud Écout...


Ana Brada

2013-11-27 09:41:29

Dvylika volungių Lieku krante.Sumerkiau rankas į gyvenimą.Varis tik pasirito gatve –skaičiuoju žingsnius.Sušnarėjo skaičiumidvylika volungių. Sninga.Patiesiu nėrinių staltiesę –trupinsiu šiaudą,bursiu tyliam pasiaukojimuiprasmingiausią kelionę. * * * Iškorės lelijos,pragriauš kranto gedulą,nešis upė giedojimą,žilvičio lumzdeliu jai pabūsiu.Sutrūks, veržę laiką, lankai –garmėsime, griaudėsimepumpuro sprogimą:– Išlaukėme! –Gailią raukšlę žaliaakisapkaišys plunksnomis.Šypsosiuos lyg nuotaka....


Dominykas Norkūnas

2013-11-27 09:35:31

* * * Tą vakarą išdaugiabučio balkonųkartsnuo kartokrisdavodegančiosnuorūkos,kaip mažyčiaimeteorai,kaip savižudžiai,besitrenkią į šaligatviotranscendentinįportalą,kuriamnelemta atsiverti.Sielosčia liekaįkalintosvangiamliftųirlaiptiniųapytakos rate,betoninėj depresijoj,blokų suslėgty.Taiišsipildžiusiperkreiptų protųvizija.Leviataniškojperiferijoj –sugniuždytųjųvidiniaikaleidoskopai,atskirtisutrūkinėjusiossintaksėssienų,nebenorintys,nebegalintyssueit į strofą,bet vis vienten atsidursiantys,įšal...


Jonas ZDANYS

2013-11-20 02:53:30

  IŠ CIKLO „IKARO PRISIKĖLIMAS" Girdėjau kažką, krintantį anksti rytą.Vėjas, pjaudamas laiką, švilpavoretų šakų raizginy, susikūprinęs,paskutinį kartą pargriovęs žiemą.Staiga pasigirdo garsas, ūmus dardėjimas dausose,vaiduoklių palėpėje, nuspirtas įpročių žemėn.Dėmesys nesusitelkė, nepakito senatvės spalvospakelės daiktuose, neišsigydėatsisakiusi širdies pranašų, suprato –dangus per arti prisigretino ir kraujuoja.Niekas neužsibūna. Niekas dulsvoje šviesoje.Niekas šią žlugimo akimirką.Du...


Julija Jekentaitė

2013-11-13 17:55:07

* * *smailiabokščiai raštai gotikiniainegyvo medžio rievėsevarpai skambėjime bažnyčių Lietuvosužklydėliai nuklydėliaipasaulio perėjūnaielgetos bajorai didžiūnai ir prekeiviaisu gintarais be gintarųplentais ir vieškeliaisestradomis ir baliustradomissu šokančiais dainuojančiais su verkiančiais ir raudančiaissu mirusiais nemirusiaistėvynės laukuose gyvaisiais   * * *jau kmynas subrandino sėklasrudi stiebai pakelėsekeliauja saulė skorpiono ženklumarių pakraščiu bevardžiai žmonės brendapo va...