Anatolijus Kolomeiskis. Nekviesti svečiai

Trebuchalovą aplankė sklerozė. Ir išėjo neatsisveikinusi, tarsi primindama savo angliškąją kilmę, pamiršusi tarstelėti:

– Iki!

Galbūt ji net neišėjo, o pasislėpė spintoje.

Paskui aplankė impotencija. Ji atėjo kartu su Sidorova. Bet Sidorova, kaip kultūringa moteris, vidurnaktį išėjo keikdamasi kaip nekultūringa moteris, o impotencija liko.

Trebuchalovas, atidaręs orlaidę ir vėdindamas moteriškąjį kvapą, įsileido slogą, kuri, pasisvečiavusi savaitę, beveik be garso ištekėjo.

Po to pas Trebuchalovą įsiregistravo hipertonija. Per registraciją hipertonija susijungė su užsimaskavusia skleroze, ir Trebuchalovas nebeįstengė prisiminti, koks kraujospūdis esti normalus: ar 220 voltų 737 mm gyvsidabrio, ar 90–60–90.

Radikulitas irgi aplankė Trebuchalovą. Kai tik šeimininkas pasilenkė prie durų akelės pasiteirauti: „Kas ten?", radikulitas – šmurkšt pro plyšį. Trebuchalovas it klaustukas nuklibinkščiavo koridoriumi ir išsitiesė ant tuščios sofos.

Trebuchalovui buvo dėmesingas ir gastritas, atsineštas su vartotojo krepšeliu.

Hemorojus apsigyveno jame neišlįsdamas. Trebuchalovas manė, kad šio negalavimo pavadinimas, išverstas iš lotynų kalbos, reiškia chronišką pinigų stygių.

Visa tai netrukdė Trebuchalovui džiaugtis tol, kol infarktas ir insultas, ieškodami trečiojo, supainiojo duris.

Iš rusų kalbos vertė Arvydas Valionis