Herkaus Kunčiaus dramos

„Geriau versti vyną šlapimu, nei iš rusų, anglų ar vokiečių...“
Vertėjas Jeronimas iš gatvės

Vlado Braziūno nuotrauka

TYLIOJI REZISTENCIJA. LTSR INTELIGENTAS

Herojiškas eilėraštis

Protesto vardan prieš sistemą
Myžau Raudonojoj aikštėj –
Dariau tai į kelnes


NIEKAS NEPAMIRŠTA

Vieno veiksmo pjesė

Kūrybos namų virtuvėje ne pirmą parą šalia butelių bastėjos snūduriuoja poetas ir vertėjas Petras B. Į kūrybos namus – kultūrinių paskatų vedama – užeina vokiečių senjorų delegacija. Vadovė, pažinusi nenuspėjamą genijų Petrą B., ketina svečiams kuo greičiau aprodyti kitas patalpas. Poetas bei vertėjas Petras B. staiga pabunda iš miego. Jo girtas žvilgsnis sminga į pirmą pasitaikiusį senuką...

PETRAS B. (piktai, pro sukąstus dantis, vokiškai). Ir nebandyk man slėptis!.. Aš tave pažinau iš dantų!!!

Senukas mirtinai pabąla. Netrukus mauna lauk. Paskui jį ir visi kiti vokiečiai.

Uždanga

Išrankus

Vieno veiksmo pjesė

Paryčiais bare prie geležinkelio stoties pagiriojasi apsiglamžiusių vyrų kompanija.

NEPAŽĮSTAMASIS. Pasakysiu atvirai, mano žmona – ne mano skonio.
IŠ MATYMO PAŽĮSTAMAS. Bet su ja turi du vaikus...
NEPAŽĮSTAMASIS. Vakar gimė trečias... (Pauzė.) Šią naktį praleidau internate...
IŠ MATYMO NEPAŽĮSTAMAS. Internete?..
NEPAŽĮSTAMASIS. Internate.
IŠ MATYMO PAŽĮSTAMAS. Tai turbūt su kokia mokytoja?..

Pauzė.

IŠ MATYMO NEPAŽĮSTAMAS. Su budėtoja?..
NEPAŽĮSTAMASIS. Ar aš durnas?!. (Išdidžiai.) Su sargu...

Uždanga


LEMPUTĖ (N-18)

Keturių veiksmų dokumentinė drama su epilogu

I veiksmas

Socializmo sutemos. Vakaras. Daugiabučio virtuvėje nuobodžiauja du intelektualai...

I INTELEKTUALAS. Jei paimtum 60 W elektros lemputę ir įsigrūstum į burną, niekaip jos neištrauktum...
II INTELEKTUALAS. Nesąmonė!
I INTELEKTUALAS. Lažinamės?..
II INTELEKUALAS. Lažinamės...

Išsukęs iš šviestuvo lemputę, II intelektualas įsikišą ją į burną... Truktelėjęs nedrįsta ištraukti...

II veiksmas

Iškviestu taksi intelektualai vyksta į Raudonojo Kryžiaus traumatologinį skyrių. Vairuotojas dirsčioja į šalimais sėdintį II intelektualą, iš kurio burnos styro lemputės kotas...

I INTELEKTUALAS. Nepatikėsit, susilažinom su draugu, kad apžiotos lemputės taip paprastai neištrauks...
TAKSISTAS. Na... na...

Intelektualai išlipa prie Raudonojo Kryžiaus traumatologinio skyriaus. Sulaukę eilės užeina pas budintį chirurgą...

III veiksmas

I ir II intelektualai grįžta namo... Laiptinėje sutinka kaimyną.

KAIMYNAS. Ir kodėl tokie laimingi?..
II INTELEKTUALAS. Susilažinau, kad apžiotos 60 W lemputės neištrauksiu...
KAIMYNAS. Nesąmonė!
I INTELEKTUALAS. Lažinamės?..
KAIMYNAS. Lažinamės...

IV veiksmas

Tą patį vakarą kaimynas ir abu intelektualai vėl atvyksta į Raudonojo Kryžiaus traumatologinį skyrių. Chirurgas nepatikliai žiūri į Kaimyną, iš kurio burnos styro lemputės kotas...

CHIRURGAS. Stačiai epidemija... (Pauzė.) Prieš pusvalandį su lempute burnoje čia buvo atėjęs taksistas...

Epilogas

Išgirdęs šią istoriją, vasarnamyje nuobodžiavęs poetas  N.  taip pat ryžtasi eksperimentui... Apžioja 60 W lemputės siaurąjį galą ir –­ pritrūkęs drąsos – labai greitai ištraukia...


BE SLAPTŲJŲ PROTOKOLŲ

Vieno veiksmo pjesė

Kolega kavinėje prie stalelio sėdinčiam Filosofui ir Sociologui pristato Viešnią iš Stokholmo – labai garbią Švedijos leidėją.

KOLEGA. Susipažinkite, tai leidėja iš Švedijos...
FILOSOFAS (nustebęs). Švedijos?..
LEIDĖJA IŠ ŠVEDIJOS. Taip, aš esu iš Švedijos...
FILOSOFAS. Švedijos... Jūs mane maustot... (Pauzė.) Švedijos?.. Atleiskite, bet nėra tokios šalies.
LEIDĖJA IŠ ŠVEDIJOS. Kaip taip?!.
FILOSOFAS. Yra Suomija... Lietuva... Norvegija... Visi mes žinom Latviją, Daniją ir Islandiją... Estiją ir Grenlandiją... Švedijos, gerbiamoji, nėra...
LEIDĖJA IŠ ŠVEDIJOS. Yra Švedija... Jūs klystate...
FILOSOFAS. Nereikia mums dumti akių... Jums atrodo, kad Rytų Europoje esame visi liurbiai ir nieko nežinome apie pasaulį... Nėra Švedijos...
SOCIOLOGAS. Galiu patvirtinti: nė­ra.
LEIDĖJA IŠ ŠVEDIJOS. O Strindbergas... Karlsonas... Lindgren... Bergmanas...
FILOSOFAS (su globėjiška užuojauta). Norit pasakyti, kad ir kalbą turit...
LEIDĖJA IŠ ŠVEDIJOS. Taip!..

Leidėja iš Švedijos pasišauna ištarti keletą frazių švediškai.

FILOSOFAS. Argi čia kalba?.. Aš panosėj taip pat dabar galiu kaži ką pagargaliuoti...

Filosofas užgargaliuoja. Netrukus prie jo prisijungia Sociologas, vėliau – ir svyravęs Kolega... Apstulbusi Leidėja iš Švedijos klausosi lietuvių gargaliavimo, galop neištveria ir... praranda kalbos dovaną...

Uždanga


SENI ĮPROČIAI, ARBA TARNYBA BE VAIZDUOTĖS

Vieno veiksmo pjesė

Įtakingas verslininkas iš Lietuvos apsistoja prašmatniame Maskvos viešbutyje. Netikėtai sugrįžęs į  kambarį, verslininkas išvysta jo asmeniniuose daiktuose besirausiantį Rusijos FSB pareigūną.

VERSLININKAS (nustebęs). O tu ką čia darai?..
PAREIGŪNAS (šaltakraujiškai). Atėjau lemputės pakeisti...

Uždanga


MEILĖ

Monopjesė

XX amžiaus paskutinis dešimtmetis... Vakarų Europa... Ketvirtą kartą ištekėjusi Lietuvaitė sėdi vyro namuose priešais veidrodį ir kalbasi su savo atvaizdu...

LIETUVAITĖ. Reihardas – nuostabus žmogus... Toks atidus... Mielas... Aš jį myliu...  (Pauzė.) Įsisūnijo visus tris mano vaikus... (Ilga pauzė.) Jei panorės išsiskirti, pasipjaus be peilio...

Uždanga

Jono Rustemo piešinys