HERKUS KUNČIUS

„Kas paskutinis, tas protingesnis."
Iš pokalbių redakcijoje


 

HERKUS KUNČIUS

HERKUS KUNČIUS. Vlado Braziūno nuotrauka

Vlado Braziūno nuotrauka

Vikingo kraujas –­ protėvių šauksmas

Trijų veiksmų baleto libretas

 

I veiksmas

Baltijos jūra... Iš salos, turinčios vos keletą gyventojų, kasryt keltu į mokyklą keliasi Mergaitė... Vakare ji sugrįžta namo...

Kelionė neilga, trunka vos ketvirtį valandos... Žiemą... Rudenį... Siaučiant audroms... Keltui vadovauja dailus kapitonas... Baltaplaukis raudono veido vyras... Jis kasdien mato tik du krantus... ir Mergaitę, nes keleivių bei kitų krantų retai pasitaiko...

 

II veiksmas

Bėga nuoboduliu persmelkti metai... Mergaitė tampa paaugle... Kapitonas vis dažniau į ją pasižiūri... Kartais pamiršta prisidegti savo pypkę...

 

III veiksmas

Mergina ir vėl grįžta keltu į namus... Pražilęs kapitonas geidulingai į ją žvelgia... Aptemus protui, išveda keltą į atvirą jūrą...

Keltas tolsta Baltijos jūroje... Dingsta vandenyse... Drauge ir Mergina... Kapitonas...

 

Uždanga

 

 

Didelis vaikas

Vienaveiksmė pjesė

 

Garbus leidėjas Žora pasikviečia Viktorą Suvorovą* į Bulgariją. Šis Sofijoje pristato savo naujausią romaną apie šnipus...

Po susitikimo su skaitytojais Žora ir Suvorovas vakaroja restorane. Neužsičiaupdamas Žora pasakoja apie slaptąsias tarnybas, atskleidžia politinius sąmokslus, demaskuoja žvalgybų rezidentus...

VIKTORAS SUVOROVAS (neapsikentęs). Žora, atsitokėk... (Pauzė). Ne tu, o aš žvalgybininkas...

Žora nuliūsta...

 

Uždanga


____________________________________
* Viktoras Suvorovas – Vladimiras Rezunas – dezertyravęs GRU karininkas, rašytojas; slapstosi Anglijoje.

 

 

Mokykla

Vienaveiksmė pjesė

 

Užsienietė Lietuvoje rusiškai labai nori papasakoti apie tvenkinį, kuriame veisiami upėtakiai...

UŽSIENIETĖ (išdidžiai). Там... (Pau­zė). Форель воспиты­вают...*

Lietuviai regi mandagias žuvis...

 

Uždanga


____________________________________
* (rus.) Ten... Upėtakius auklėja...

Agnės Juškaitės grafikos darbas

Agnės Juškaitės grafikos darbas

 

Barakuda

2 veiksmų operos libretas

Džiuzepei Verdžiui

I veiksmas

I scena

Abejotinos reputacijos klube aplink stulpą sukasi nuoga Barakuda. Verslininkas Alfredas su partneriais švenčia sėkmingą sandorį. Apšilusiam verslininkui Alfredui krenta į akį Barakuda. Neįspėjus abejotinos reputacijos klubo torpedų, Alfredas pakviečia Barakudą pratęsti pažintį...

II scena

Verslininkas Alfredas ir Barakuda lovoje. Verslininkas Alfredas prisipažįsta, kad pamilo Barakudą, todėl nebepajėgs be jos gyventi... Barakuda taip pat jį įsimyli...

III scena

Verslininkas Alfredas grįžta namo. Jį pasitinka brandaus amžiaus žmona Angelė su penkiais vaikais. Verslininkas Alfredas meluoja žmonai ir vaikams, kodėl naktį negrįžo. Žmona Angelė ant Alfredo švarko aptinka Barakudos plauką...

IV scena

Verslininkas Alfredas, užburtas meilės Barakudai, vėl lankosi abejotinos reputacijos klube. Kur tik beieško, mylimosios neranda. Verslininką Alfredą apninka ilgesys... Staiga jis aptinka Barakudą uždarbiaujančią su jo partneriais. Alfredas sukrėstas, jis išvaiko partnerius. Barakuda puola Alfredui į glėbį. Verslininkas Alfredas ir Barakuda, neperspėję torpedų, išeina iš abejotinos reputacijos klubo tverti naujo gyvenimo...

V scena

Į verslininko Alfredo namus užeina jo partneriai. Jie guodžiasi verslininko Alfredo žmonai, kad šis nebesirūpina žlungančiu verslu. Partneriai atskleidžia Angelei paslaptį, kodėl verslininkas Alfredas taip pasikeitė...

 

II veiksmas

VI scena

Žmona Angelė, gelbėdama šeimą ir verslą, samdo abejotinos reputacijos klubo torpedas; jie perspės verslininką Alfredą neprasidėti su Barakuda, o šiai – atkeršys. Torpedos, gavę užmokestį, pažada dorai įvykdyti užduotį...

VII scena

Verslininkas Alfredas stumia laiką savo kontoroje. Staiga įsiveržia torpedos. Jie prigrasina verslininką Alfredą pamiršti Barakudą, mat ši priklauso ir priklausys tik jiems. Žiauriai sumuštas verslininkas Alfredas guli ant žemės, aimanuoja...

VIII scena

Nepajėgiantis tverti dvilypio gyvenimo, verslininkas Alfredas namuose prisipažįsta žmonai Angelei, kad jau seniai myli Barakudą. Žmona Angelė, nelauktai nušvitusi, kad meilė – gražiausias pasaulyje jausmas –­ sutinka skirtis, jei tik jai atiteks Alfredo turtas...

IX scena

Žmona Angelė, susitikusi su torpedomis, maldauja palikti ramybėje verslininką Alfredą ir jo Barakudą. Deja, torpedos nesukalbami...

X scena

Pakylėtas verslininkas Alfredas, ketinantis pasidžiaugti gauta laisve, ateina į abejotinos reputacijos klubą. Aplink stulpą sukasi nepažįstamos merginos. Verslininkas Alfredas ieško Barakudos. Apėjęs klubą, suranda ją gulinčią pagalbinėse patalpose – be sąmonės, pripompuotą narkotikų...

XI scena

Verslininkas Alfredas rauda prie bejausmės Barakudos kūno... Pajutusi kaltę, į abejotinos reputacijos klubą įsiveržia Angelė. Ji puola gaivinti Barakudą. Barakuda atgauna sąmonę. Verslininkas Alfredas spaudžia Barakudą savo glėbyje. Abu jie prisiekia amžiną meilę. Žmona Angelė, apsupta dailių Alfredo partnerių, juos palaimina. Barakuda miršta...

 

Uždanga