Herkus Kunčius. Džeimso Vudalo nuodėmės

„Ir nedelsdamas išgėriau"
Venediktas Jerofejevas


Dviejų veiksmų dokumentinė pjesė su epilogu

I veiksmas

I scena

Darganą rudenį Ventspilio rašytojų ir vertėjų centre jau trečią savaitę uoliai skrebena čia reziduojantys literatai: latvių poetė Maira (43 metų), vertėja Maima (38 metų), rusas poetas bei vertėjas Moreino (40 metų) bei lietuvis prozininkas Stepanas (42 metų). Stipendiatais motiniškai rūpinasi centro šeimininkė Ieva Andra (be metų). Susibičiuliavę literatai nekantriai laukia atvykstan penktojo stipendiato...

IEVA ANDRA. Tas mūsų anglas Džeimsas vakar pranešė, kad šįvakar atvyks keltu iš Hamburgo... Pažinsime jį iš balto mersedeso...
MAIRA (svajingai). Balto mersedeso...
IEVA ANDRA. Baltesnių nebūna... (Pauzė.) Anglas... Rimtas pavojus įsimylėti...
MAIMA (susižvalgydama su Maira, ryžtingai). Mes pasiruošusios šiąnakt jį pasitikti uoste...

II scena

Moreino ir Stepanas smagiai leidžia vakarą virtuvėje – rašytojų ir vertėjų centro pagrindinėje pramogų arenoje. Stalas nukrautas gastronominėmis gėrybėmis – stipendiatai laukia atvykstant Džeimso Vudalo... Atsidaro durys...

MOREINO. Na?..
MAIRA. Mersedesas išties baltas...
MAIMA. Bet trisdešimties metų senumo... Purvinas...
IEVA ANDRA. Vos užsivedė... Visiškai sukriošęs...
STEPANAS. O anglas?..

Tarpduryje pasirodo pusamžis ilgaplaukis su nuplikusiu pakaušiu...

DŽEIMSAS (nenoriai ištiesdamas ranką). Aš... (Pauzė.) Čia rašysiu knygą apie teatrą – Piterį Bruką... (Pauzė.) Esu pirmą kartą Rytų Europoje...
MOREINO (bičiuliškai). Sveikas atvykęs... Prisėsk, angle, prie mūsų...
DŽEIMSAS. Neee...

Džeimsas Vudalas dingsta... Netrukus iš automobilio į kambarį ima tempti paslaptingas dėžes, tualetinio popieriaus pakuotes, muzikos instrumentus – būgnus, kelias gitaras...

STEPANAS. Džeimsai, kai įsikursi, maloniai kviečiame...
DŽEIMSAS (pyktelėjęs). Sakiau, kad ne... (Pauzė.) Pavargęs...

Džeimsas Vudalas užsidaro jam skirtame kambaryje. Spragteli durų spyna. Literatai lieka vakaroti be lauktojo anglo...

III scena

Ryte Moreino stoviniuoja virtuvėje prie šaldytuvo...

MOREINO. Ateik, žiūrėk, ką parodysiu...
STEPANAS. Nagi...

Moreino iš šaldytuvo traukia Džeimso Vudalo atsivežtus maisto produktus... Ant kiekvienos pakuotės priklijuota ryški etiketė su grėsmingu perspėjimu: „Tai Džeimso Vudalo nuosavybė! Neliesti!!!"

STEPANAS (apžiūrinėdamas konservų dėžutę). Niekšas...
MAIMA (vartydama sauso maisto maišelį). Kapitalistas...
MAIRA (maigydama sūrį). Buržujus...
MOREINO (uždarydamas šaldytuvą). Gnyda...

Virtuvėje pasirodo Džeimsas Vudalas...

STEPANAS (žvaliai). Džeimsai, tau šįryt įpilti?..
DŽEIMSAS (kategoriškai). Ne.
STEPANAS (nustebęs). Kodėl?..
DŽEIMSAS (išdidžiai). Popiet važiuosiu į Rygą... Turiu vardinį kvietimą į spektaklio premjerą... Iš garsaus režisieriaus Hermanio paimsiu interviu... Kalbėsimės apie teatrą... Vėliau pašnekesį atspausdinsiu „The Ekonomist"... (Pauzė.) Ten aš dirbu korespondentu...

Džeimsas Vudalas, pasiknisęs šaldytuve, patraukia į savo kambarį su pažymėtu bananu... Stepanas ir Moreino smagiai leidžia rytą... Netrukus prisijungia Maira ir Maima...

II veiksmas

IV scena

Rytas... Į Stepano kambarį įsiveržia švytinti Maima...

MAIMA (uždususi, su neslepiamu entuziazmu). Paskutinės naujienos... Džeim­sas nuvyko į Rygą... (Pauzė.) Po premjeros, kai paėmė interviu, pasiliko bankete dykai pagerti... (Pauzė.). Naktį važiavo atgal... Prie Jūrmalos mersedesą sumėtė... Įvairavo į griovį... Paniro vandenin, ėmė skęsti... Mobiliu išsikvietė policiją... Pripūtė kelias promiles... Automobilis nutemptas, areštuotas... Džeimsas taip pat... Diktofonas sugadintas, interviu įrašo neliko... Naktį praleido nuovadoje... Šįryt skambino, kad netrukus turėtų būti čia... (Pauzė.) Jo balsas buvo liūdnas...

V scena

Ventspilio rašytojų ir vertėjų centro rezidentai laukia atvykstant Džeimso Vudalo... Ta proga Moreino virtuvėje pakabina plakatą:

П О З О Р
ПЬЯНИЦЕ И ДЕБОШИРУ
ДЖЕЙМСУ ВУДАЛУ!!!

Pasirodo apsiglamžęs Džeimsas... Žmogus jaučiasi šiaip sau... Neprašytas atsisėda virtuvėje greta literatų... Įpylus, makteli iki dugno...

DŽEIMSAS. Kas dabar manęs laukia?..
IEVA ANDRA (pusryčiaudama). Ypatingai bijoti nereikia... Iš rezidencijos tavęs neišmesim... (Pauzė.) Po dviejų dienų įvyks teismas... Sumokėsi baudą – apie 500 latų... (Pauzė.) Manau, teisėjas atsižvelgs, kad esi ang­las –­ pasodins ne ilgiau kaip dešimčiai parų...
DŽEIMSAS (pasipiktinęs). Aš nesiruošiu į kalėjimą!..
IEVA ANDRA (nešališkai). Tokie įstatymai... Labai daug girtų siautėja mūsų keliuose...
DŽEIMSAS. Sušikta Rytų Europa... Supista Latvija...
MAIRA (pakildama). Kaip tu pasakei?!..

Džeimsas Vudalas nuleidžia galvą... Likusią dienos dalį pratyli...

VI scena

Literatai virtuvėje laukia, kol po teismo iš Jūrmalos – drauge su Ieva Andra – atvyks Džeimsas Vudalas... Pasirodo nuteistasis...

IEVA ANDRA (tarpduryje). Kaip ir sakiau – bauda... (Pauzė.) Ir dvi savaitės daboklės...
STEPANAS. Kur Džeimsas sėdės?
IEVA ANDRA. Kalėjimo čia neturime, teks vežti į Liepoją... Apie šimtas kilometrų...
MOREINO (nekantriai). Kada mes jį vežame?..
IEVA ANDRA. Greitai...
DŽEIMSAS (su baimės priegaidėmis). Nesu buvęs kalėjime...
STEPANAS (gyvai). Tau papasakos Maira... Ji vos mėnesis iš zonos... (Pauzė.) Už prekybą kvaišalais išsėdėjo penketą metų...
DŽEIMSAS (nepatikėjęs). Mėnesių?..
MAIRA (šaltai). Ne, penketą metų... (Pauzė.) Bet, matai, Džeimsai, moterų kalėjimas tai ne vyrų. Ten šiek tiek kiti papročiai...
MOREINO. Už padirbtą Latvijos vizą sėdėjau mėnesį... (Pauzė.) Bet toks ten ir kalėjimas – akvariumas...
MAIMA. Mane už smurtą vyrą išteisino... Tos kelios dienos kameroje nesiskaito...

Džeimsas Vudalas nepatikliai nužvelgia prie stalo susėdusius literatus...

STEPANAS. Rekomenduočiau į kelionę pasiimti Šventąjį Raštą... (Pauzė.) Na, o jei konkrečiai, visko ten gali atsitikti... (Ilga pauzė.) Žinoma, tave jie muš... Keletą kartų pažemins... Galbūt net pavers moterimi... (Pauzė.) Pasiieškok šiltesnių rūbų, kamera gali būti nešildoma... Ar moki kokią maldą?..
DŽEIMSAS (ištiesdamas stiklą). Įpilkit...

Moreino įpila Džeimsui. Literatai išgeria tylomis, nesusidaužę...

VII scena

Lemtingas rytas. Virtuvėje susirinkę literatai ir paleidę graudesnę muziką, laukia, kol pasirodys nuteistasis Džeimsas Vudalas...
Džeimsas nusileidžia su asmeninių daiktų ryšuliu... Kolegos jį drąsina, dovanoja vilnones pirštines, kojines, šalikus, kurių jam gali prireikti... Vudalas vos tramdo ašaras... Atsisveikinimui – „kad kelias nudulkėtų" –­ kolegos susidaužę išgeria...

STEPANAS. Jei ten tave muš ar spardys, rėk kiek tik gali... Daužyk kumščiais duris...
MOREINO. Atvestas į kamerą, mandagiai pasisveikink... Nusišlapinęs ar šiaip, visada plauk rankas...
MAIRA. Naktį nemiegok, būdrauk... Maža ką...
DŽEIMSAS (glausdamas prie krūtinės dovanas). Ačiū... Ačiū...

VIII scena

Kukli Ventspilio policijos nuovada. Džeimsas su literatų palyda stoviniuoja koridoriuje...

IEVA ANDRA. Atvedėme jums kalinį... Teismo sprendimu jis atliks bausmę Liepojoje...
POLICININKAS (išvertęs akis). Aš nieko nežinau...
IEVA ANDRA. Bet anglą turit šiandien išsivežti...
POLICININKAS (atatupstas). Nesu gavęs nurodymo... (Pauzė.). Ateikite popiet...

Džeimsas su palyda grįžta į rašytojų ir vertėjų centrą... Susėdę prie stalo laukia... Džeimsas tyli... Kad laukti neprailgų, literatai įninka gurkšnoti...

IX scena

Popietė. Ventspilio policijos nuovada...

POLICININKAS (nervingai). Kiek galiu kartoti... Šiandien tikrai jo niekas neišveš... Ir antrankių nedėsiu... Lai susivarsto batų raištelius... Ne, jis čia nakčiai nepasiliks... (Pauzė.) Galbūt rytoj... (Ilga pauzė.) Bet ne, poryt sekmadienis...
IEVA ANDRA. Argi nematot – žmogus kankinasi... Jis nori kuo greičiau...

Ieva Andra pakiša Policininkui saldainių dėžutę...

POLICININKAS. Kai tik gausiu orderį, būtinai pranešiu... (Pauzė.) Būkite rami, konvojumi pasirūpinsiu asmeniškai...

Rytų Europos literatai ir Džeimsas sugrįžta į centrą... Džeimsas labai nori su kolegomis pavakaroti...

MOREINO (pašnibždomis). Žinai, Stepanai, jis man jau atsibodo... Aš ryt jo nebelydėsiu...
MAIMA. Nuobodus tipas...
MAIRA. Jam trūksta dvasingumo...
STEPANAS. Palikime jį... Lai žmogus pabūna vienas...

Literatai išsiskirsto... Džeimsas pasilieka vakaroti virtuvėje... Išsiviręs arbatos, sėdi panarinęs galvą ir tyliai tyliai tamsoje klausosi pasibaisėtinai gedulingos muzikos...

Epilogas

Konvojus Džeimsą Vudalą – po kelių bandymų – pagaliau pristato į daboklę. Ten jis praleidžia dvi savaites. Sugrįžęs į Ventspilį, prisipažįsta, jog kaliniai jo beveik nemušė, pareigūnai nesityčiojo, kelių eismo pažeidėjai nežemino, atvyksta sutvirtėjęs... Įkvėptas kriminalinės aplinkos, Džeimsas pamiršta teatrą, Piterį Bruką ir imasi rašyti apie Liepojoje išgyventą nelaisvę, knyga vėliau bus išleista Londone...
Nuo šiol kiekvienais metais rašytojas Džeimsas Vudalas aplanko Latviją, šiai šaliai jaučia nepaaiškinamą trauką...

* James Woodall – anglų rašytojas, žurnalistas, teatro kritikas, gyvena Berlyne. Lietuvoje išleista jo knyga „John Lennon/Yoko Ono"; Baltos lankos, 2000.

Arturas Aliukas. „Poetas Mindaugas Milašius-Montė“