Herkus Kunčius. Vienasnamuose

romantinė pjesė

Kuklus vieno kambario butas. Jame viryklė, kriauklė ir lova.
Rytas. Vienasnamuose miega ir pasiknarkdamas kažką malonaus sapnuoja. Suskamba durų skambutis. Antrą, trečią kartą... Girdisi triukšmingas skambinimas.
Vienasnamuose nenoromis keliasi iš lovos. Eina prie durų.

VIENASNAMUOSE. Kas ten?
PAŠTININKĖ. Jums laiškas.

Vienasnamuose atrakina duris.

PAŠTININKĖ (paduodama voką). Atplėškite ir nedelsdamas perskaitykite.

Vienasnamuose atplėšia laišką, skaito. Jo veidas niaukiasi.

PAŠTININKĖ (įkvėptai). Taip. Aš jus myliu.
VIENASNAMUOSE (nustebęs). Mane?
PAŠTININKĖ. Gerti... Paduokite man atsigerti.

Vienasnamuose eina prie čiaupo. Pripila stiklinę vandens. Paduoda ją Paštininkei.

PAŠTININKĖ. Štai ir prisipažinau. Man palengvėjo...
VIENASNAMUOSE (nelabai susivokdamas). O kas dabar toliau?

Paštininkė įsisiurbia Vienasnamuose į lūpas. Plėšia nuo jo marškinius. Pargriauna į lovą.
Iš atsukto čiaupo liejasi vanduo...
Tarpduryje pasirodo Kaimynas.

KAIMYNAS (piktai). Jūs mane taškote!
PAŠTININKĖ. Aš jį myliu!
VIENASNAMUOSE. Kaimyne, ji mane myli!
KAIMYNAS. Aš taip pat myliu!!!

Kaimynas prisijungia prie Paštininkės ir Vienasnamuose.
Iš atsukto čiaupo per kriauklę liejasi vanduo...
Tarpduryje pasirodo Namo Komendantas.

NAMO KOMENDANTAS (įsiutęs). Mes skęstame!
KAIMYNAS. Mes mylime vienas kitą!
PAŠTININKĖ. Aš juos myliu!!!

Namo Komendantas prisijungia prie Kaimyno, Paštininkės ir Vienasnamuose.
Iš atsukto čiaupo liejasi vanduo...
Tarpduryje pasirodo Seniūnas.

SENIŪNAS. Seniūnija patvinusi!
NAMO KOMENDANTAS. Aš myliu Kaimyną!
VIENASNAMUOSE. Mane myli Paštininkė!
VISI DRAUGE (choru). Mes mylime vienas kitą!!!

Seniūnas prisijungia prie Namo Komendanto, Kaimyno, Paš­tininkės bei Vienasnamuose. Sklinda geidulingos aimanos ir pasistenėjimai.
Iš čiaupo liejasi vanduo...
Tarpduryje pasirodo Sostinės Meras.

SOSTINĖS MERAS (pakraupęs). Sostinė plaukia! Ir ką jūs sau galvojate?!
VISI DRAUGE (choru). Mes mylime! Mes mylime! Mes mylime!

Sostinės Meras, dirstelėjęs į laikrodį, prisijungia prie draugijos.
Iš čiaupo liejasi vanduo...
Tarpduryje pasirodo Valstybės Vadovas.

VALSTYBĖS VADOVAS (pasibaisėjęs, valdingai). Kas čia per triukšmas?! Ir kas šalyje vyksta?!
VISI DRAUGE (choru). Mylime! Mylime! Mylime!!!

Valstybės Vadovas prisijungia prie draugijos.
Iš čiaupo liejasi vanduo...

VALSTYBĖS VADOVAS (pasidūsaudamas).
Aš iš tautos esu atėjęs,
Iš ten ir Dievo balsas bus atsklidęs.
VISI DRAUGE (choru). Kaip tik todėl jums pagarba didžiulė!

Bute vyksta smagi sueitis. Iš čiaupo be perstojo liejasi vanduo...

PAŠTININKĖ (sunkiai šnopuodama). Meilės alėja... Meilės alėja 230... Meilės alėja 230... butas 45...
VIENASNAMUOSE. Meilės alėja... Meilės alėja 45... Meilės alėja 45... butas 230...
PAŠTININKĖ. 230?..
VIENASNAMUOSE. Meilės alėja 45... 230...
PAŠTININKĖ (pašokdama iš lovos). Ne, to negali būti!
VIENASNAMUOSE. Gali! Gali!

Susigėdusi Paštininkė užsidengia rankomis veidą. Girdisi jos raudojimas.

VISI DRAUGE (choru). Šlykštus šis didmiestis iš tikro,
Tačiau nei mūsų, nei to miesto
Nei pataisysi,
Nei pakeisi.

Iš čiaupo liejasi vanduo...

Uždanga