Jonas Žemkalnis. Erdvėsna. Menų sąveika –­ amžinas visuomenis

„Su žodžiais reikia būti labai atsargiems, jie nepastovūs – kaip ir žmonės.“
José Saramago


ERDVĖSNA

Amerikiečių „Ana Karenina“ – didžiulis smūgis rusų kultūrai ir įžeidimas nebeklūpančiai, bet oriai atsistojusiai tautai.
Kaip ji turėtų reaguoti?
Tinkamiausia visaliaudinė reakcija būtų: Valstybės Dūma uždraudžia JAV piliečiams krikštyti vaikus Anos vardu.
Tegul žino!

MENŲ SĄVEIKA –­
AMŽINAS
VISUOMENIS

Nuo seno nuo seno pilna
visokio supinto ir perpinto meno.

Ar matei, kokius gražius ir visaip išpuoštus darydavo stygų ir klavišų instrumentus? Jie ir neskambėdami skambėjo, puošė šeimų gyvenimą.
O vargonai? Patraukia žvilgsnį aukštyn, ir matai arkangelus trimituojančius, patį karalių Dovydą skambinantį arfa.
O Kristaus kančios tragedija ir teatras?
Kai pradėjo piešti bėgantį šunį su dvylika kojų, atsirado kinas. Opera – iš riterių romano. Su piemenaitėmis, kodėl ne. Jos mielos.
Poezija, kurią rašydavo žvėrelių ir žvaigždelių hieroglifais, buvo pati gražiausia.
Dabar niekaip rašyti nebemoka. Plastmasę spaudo.

Ar tu matei, ar tu matei,
kaip raitos virtualūs kirminai?

Vytautas Nalivaika savo skulptūros „Trys Lietuvos“ užstalėje. Rimanto Keturkos nuotrauka