Kad...

Kad nepaspirtum gatvėj, kai gulėsiu kruvinas ir girtas.
R. Š., teikdamas dovanas