Kerry Shawn Keys. Mes žaidžiam

Pagal Algio Griškevičiaus paveikslą „Patriotiniai žaidimai"

žaidžiam
karą
mes turim kardus strėlytes
strėles
turim skydus ir trimitus
pilies griuvėsius
mes žaidžiam karą
čia pat knyga ir kamuolys
katė ant palangės
lentinės rožinės grindys
rožinis kambarys
berniūkštis kuriuo joju (žirgas mano) rožinis
mes žaidžiam karą
iškėlęs kardą
aš žvelgiu į priekį
manasis žirgas žiūri tiesiai

aš šventas Jurgis
aš didysis kunigaikštis
aš sionistas
aš islamas

mes žaidžiam
karą
priešo nematyti
priešas priešais
priešas televizoriuj (sniegai)
priešas įžengia
priešas viskame
priešas Babilonas
priešas kaimynystėj
žaidžiam
karą

manasis žirgas kris pašautas priešo
drauge su sportbačiais pakartas bus ant telefono laido
aš Kolumbas
keliausiu aš į miniatiūrinį berniukų ir mergaičių ir indėnų
kaimą
įstoti liepsiu į manas gretas
grasindamas nukirsdinti rankas jiems
po vieną

mes žaidžiam karą
High Ho Silver

Iš anglų kalbos vertė Sonata Paliulytė

Algis Griškevičius. „Patriotiniai žaidimai“, 2000, drobė, aliejus. 120x100  cm