PDR nerimtojo konkurso laureatai

V. Majakovskis skamba gal ir kvailai, bet nenuobodžiai.
Kornelijus Platelis

Lentelių nekaišioti – renginių neišmetinėti!
                        V. B.

 

 

Anoniminis socialiai remtino eilėraščio konkursas

 


 

I vieta (neskirta niekam)

 


II vieta

Ilzė Butkutė

Socialiai remtinas
(bet vis dar šiek tiek išdidus)
eilėraštis

Aš toks mažas, pajuodęs ir raišas,
kad nesuduriu žodžio ir galo.
Juk poetas man tiek tesugaišo,
kol barmenas bokalą jam valė.

Aš toks varganas, kiek beskaitysi –
nuo viršaus apačion ar į viršų.
Aš dėvėtas, skylėtas, nutysęs,
net baltai suadyti pamiršo.

Aš nuogesnis už nuogą karalių
ir biednesnis už kuiną be pančių. - - - - - - -

Bet, poetai, jūs tęskite balių.

Aš užeisiu į „Caritą“ lančo.III vieta


Dovydas Grajauskas

Personažas ieško priekabių

praėjo vakar gatve toks
visas baltai barzdotas, iki pat
pilvo, baltiniais apmauto
čia tau ne drobe aprėdyti
valstiečio šonkauliai, įmitęs
visas, net blizga, ypač per karščius
įvilktas į kremo spalvos liemenę
ant kurios dar užtemptas
švarkas, nelyg iš balto šokolado
ir aptirpęs taip pat
rankoj – juodas skėtis, nublizgintu
metaliniu antgaliu, stuksi tik žemėn
o net ne apsiniaukę
iš pirmo žvilgsnio sakytumei:
Dievas, betgi atidžiau pažiūrėjus –

humana.

PDR radijo stotis. DJ Artūriukas (Artūras Valionis) ir Alvydas Šlepikas. Gintaro Žilio nuotrauka