Penkios redaktorės...

„Penkios redaktorės – tekstas be antraštė.“
Iš pokalbių redakcijoje