Rinktiniai bušizmai (2)

Iš buitinio konflikto:
„...išsitiesęs čia per visą kambarį kaip koks Kafkos vabalas.
Toks vaizdas, kad taip labai patogu..."


Politiniai vėjai ir lyderiai keičiasi, o retoriniai perlai nesensta ir spindi kaip spindėję... Bušizmai – buvusio JAV prezidento George'o W. Busho nusikalbėjimai – mums primena tragikomišką, viešaisiais ryšiais ir politiniais spektakliais glaistomą tiesą, kad net galingiausias pasaulio valstybes valdo, švelniai tariant, ne patys išmintingiausi ir iškalbingiausi asmenys. Taip pat, – o tai labai svarbu, – vakariečių privilegiją nevaržomai juoktis iš savo pačių demokratiškai išsirinktų vadovų... (Rinktinių bušizmų I dalis – 2012 m. kovo 3 d. „Literatūros ir meno" numeryje)

Želmenį kelia žemė, žmogų – darbas. Ričardo Šileikos nuotrauka

„Leiskite pradėti nuo to, kad 2000-aisiais aš sakiau: „Balsuokite už mane. Aš – permainų šauklys." 2004-aisiais sakiau: „Man neįdomios permainos, aš noriu prezidentauti toliau." Kandidatai į prezidentus turi sakyti „permainos". Amerikos žmonės šito tikisi." (Vašingtonas, 2008 03 05)

„Pasakiau jai pasirūpinti, kad kilimas būtų su užrašu Optimistas ateina dirbti." (Apie instrukciją pirmajai šalies damai, rinkusiai kilimą Ovaliajam kabinetui; Ohajas, 2007 04 19)

„Mano darbas – sprendimų priiminėjimo darbas. Aš –­ sprendimų, – jeigu būtų toks pareigų pavadinimas, –­­ sprendimų priėmėjas." (Ohajas, 2007 04 19)

„Sakau jums, priešas, kuris norėtų vėl pulti Ameriką, amerikiečius, yra. Jis tiesiog yra. Tokia pasaulio realybė. Ir aš linkiu jam visa ko geriausia." (Vašingtonas, 2009 01 12)

„Į Viduriniuosius Rytus žiūrėk rimtai, nes tai yra centras... tai yra vieta, kur žmonės tokie prislėgti ir nusivylę, kad trokšta atvykti čia ir atimti JAV piliečių gyvybes." (Patarimas, kurį duotų naujai išrinktam prezidentui; Vašingtonas, 2008 05 12)

„Totalitarinę neapykantą geriausia įveikti vilties ideologija... neapykantos ideologija... atsiprašau... vilties ideologija." (Džordžija, 2007 07 11)

„Jei žmonės nori mane geriau pažinti, turi pasidomėti mano tėvais ir vertybėmis, kurias jie man įdiegė, ir žinoti tai, kad aš augau vakarų Teksase, vidury dykumos, vos ne pačioje atkampiausioje vietoje. Tai patyręs išmoksti atitinkamų vertybių." (Vašingtonas, 2006 05 05)

„Hamas" mane nuvylė, atsisakiusi paskelbti, kad trokšta sunaikinti Izraelį." (Vašingtonas, 2006 05 05)
„Neapsigaukite, pone, aš žinau, kas tai per dalykas. Aš bendrauju su šeimomis, kurios miršta." (Žurnalistams apie karo iššūkius; Vašingtonas, 2006 12 07)

„Panašumų, be abejo, yra... mirtis baisi." (Lygindamas karą Vietname ir Irake; Ohajas, 2007 04 19)
„Teisybę pasakius, daugybės ataskaitų Vašingtone niekas niekada neskaito. Norėdamas parodyti, kokia svarbi ši ata­skaita, aš ją perskaičiau, ir mūsų svečias perskaitė." (Drauge su D. Britanijos premjeru Tony Blairu kalbėdamas apie Irako tyrimų grupės ataskaitą; Vašingtonas, 2006 12 07)

„Čia Džordžas Vašingtonas, žinoma, pirmasis prezidentas. Kuo jis įdomus, tai kad aš pernai perskaičiau apie jį tris... tris keturias knygas. Argi ne įdomu?" (Vokiečių žurnalistei aprodydamas Ovalųjį kabinetą; 2006 05 05)

„Pamenu, kaip susitikau su motina vaiko, kurį pagrobė šiaurės korėjiečiai čia, Ovaliajame kabinete." (Vašingtonas, 2008 06 26)

„Galiu jus užtikrinti: kai gubernatorius man skambina, aš atsakau jo telefonu." (San Diegas, 2007 10 25)

„Yra teigiančių, kad laisvė galbūt nėra universali. Gal tik vakariečiai gali save valdyti. Galbūt, žinote, tik baltieji metodistai sugeba patys save valdyti. Aš nesutinku su tokia nuomone." (Londonas, 2008 06 16)

„Sprendimai, kuriuos priimame Vašingtone, be jokios abejonės, turi tiesioginį poveikį šalies žmonėms." (Indiana, 2007 11 13)

„Informacija keliauja... žinot, vakaro žinios yra vienas iš būdų; bet informacija, žinoma, keliauja ir blogosfera bei internetais." (Vašingtonas, 2007 05 02)

„Noriu jus supažindinti su viena įdomia programa – dėl dviejų priežasčių: pirma, ta programa įdomi, antra, ją sugalvojo mano žmona... ar, tiksliau tariant, buvo į ją įtraukta; ji jos nesugalvojo. Ji sugalvojo tą programą šiai kalbai." (Diskusijoje, skirtoje padidinti švaraus vandens prieinamumą Afrikoje; Vašingtonas, 2008 10 21)

„Tik jūsų darbo dėka vaikai, kadaise troškę mirti, dabar ruošiasi gyventi." (Aukščiausio lygio pasitarime, skirtame maliarijai; Vašingtonas, 2006 12 14)

„Manęs dažnai klausia: „Kas Amerikai darbo, jei nuo maliarijos žmonės miršta kokioje nors Ganoje? Tai reiškia labai daug. Daug reiškia morališkai, daug reiškia iš... tai mūsų nacionalinis interesas." (Gana, 2008 02 20)

„Šios šalies tikslai – stiprinti klestėjimą ir taiką." (Konferencijoje, skirtoje neraštingumo pasaulyje problemai; Niujorkas, 2006 10 18)

„Pabandysiu pagalvoti, ar man pavyks prisiminti tiek, kad atrodyčiau gerai išmanantis šį dalyką." (Atsakydamas į klausimą apie galimą gripo pandemiją; Klivlendas, 2007 07 10)

„Jūs esate vienas iškiliausių lyderių be galo svarbioje pasaulio dalyje; noriu jums padėkoti už mūsų diskusijų strategavimą." (Susitikime su Malaizijos ministru pirmininku; Niujorkas, 2006 09 18)

„Dabar svarbiausia, kaip drauge dirbsime, kad pasiektume svarbių tikslų. Ir vienas iš tokių tikslų yra demokratija Vokietijoje." (Vašingtonas, 2006 05 05)

„Ši šalis yra labai daug ko pasiekusi, todėl Bulgarijos žmonės turi didžiuotis pasiekimais, kuriuos pasiekė." (Sofija, 2007 06 11)

„Vakar jūs atkreipėte dėmesį į mano... talento stoką šokant. Nepaisant to, noriu jums pasakyti, kad aš šokau su džiaugsmu. Ir, kas be ko, Liberijai teko išgyventi labai sunkius laikus." (Iš pokalbio su Liberijos prezidentu; Vašingtonas, 2008 10 22)

„Dėkoju, jūsų Šventenybe. Siaubingai gera kalba!" (Popiežiui Benediktui XVI; Vašingtonas, 2008 04 15)

Amigo! Amigo!" (Ispaniškai šūktelėjo Italijos ministrui pirmininkui Silvio Berlusconiui G-8 viršūnių susitikime Japonijoje, 2008 07 10)

„Noriu jums pranešti, kaip aš didžiuojuosi būdamas prezidentu tautos, kuri... kurioje tiek daug filipinoamerikiečių. Jie myli Ameriką ir myli savo paveldą. Ir aš priminiau prezidentui, kad nepakartojamą mūsų filipinoamerikiečių talentą aš prisimenu... vakarieniaudamas Baltuosiuose rūmuose." (Susitikime su Filipinų prezidentu, turėdamas omeny filipiniečių kilmės vyriausiąją Baltųjų rūmų virėją; Vašingtonas, 2008 06 24)

„Jokių abejonių. Volstrytas padaugino... dar ir dėl to prašiau išjungti kameras... padaugino ir dabar pagiriojasi. Klausimas, kiek laiko prireiks išsiblaivyti, kad pabandytų imtis visų tų įmantrių finansinių instrumentų." (Privačiame labdaros renginyje; Hjustonas, 2008 07 18)

„Vienas iš pačių sunkiausių sprendimų, kurį priėmiau dėl finansų krizės, buvo sunkiai dirbančių žmonių pinigus panaudoti tam, kad krizė būtų suvaldyta." (2009 01 12)

„Aš stipriai jaučiu, kad teisingas teisingumas turi būti." (Vašingtonas, 2007 09 20)

„Visi, įsitraukę į neteisėtas finansines operacijas, bus sugauti ir persekiojami." (Vašingtonas, 2008 09 19)

„Kad išgelbėčiau laisvąją rinką, aš atsisakiau laisvosios rinkos principų." (Vašingtonas, 2008 01 18)
„Kalbant ekonominiais terminais, žiūrėkit: recesiją aš paveldėjau, su recesija ir baigiu." (Vašingtonas, 2009 01 12)

„Įsitikinkime, kad mūsų ekonomikai neaiškiais laikais esama aiškumo." (Vašingtonas, 2008 06 02)
„Taigi, tai, kad jie nusipirko mašiną, reiškia, jog tą mašiną kažkas turėjo pagaminti. O jeigu kažkas gamina mašiną, tai reiškia, kad mašinų gaminimo vietoje yra darbo." (Arizona, 2008 05 27)

„Jūs turite vištyklą... vištų pešyklą, ar kaip ten ją vadinate, – žinote, apie ką kalbu." (Ohajas, 2007 04 19)

„Mes ruošiamės vykti į Galvestoną (Teksaso miestas, –­ vert.), todėl, be jokios abejonės, apžiūrėsime nusiaubtąją šios fantastiškos valstijos dalį." (Hjustonas, 2008 09 16)
„Daugeliu atveju politikoje susitinki su žmonėmis, kurie žiūri tau į akis ir sako ne tai, ką galvoja." (Sočis, Rusija, 2008 04 06)

„Aš negaliu žiūrėdamas kario motinai ir tėvui į akis sakyti: Siunčiu jūsų vaikį į kautynes, bet vargu ar mums pasiseks." (Vašingtonas, 2007 07 12)

„Sadamo Huseino pašalinimas buvo teisingas sprendimas mano prezidentavimo pradžioje, yra teisingas sprendimas dabar ir bus teisingas sprendimas visais laikais." (Vašingtonas, 2008 03 12)
„Žmonės manęs klausia, ar aš girdžiu daugiau, nei, tarkim, kelių žmonių balsus? Žinoma, girdžiu." (Vašingtonas, 2008 12 18)

„Aš užaugau ne vandenyne... tiesą pasakius... šalia vandenyno... aš užaugau dykumoje. Todėl pamatyti vandenyną buvo malonus kontrastas. Ypač jį mėgstu, kai žvejoju." (Vašingtonas, 2008 09 26)

„Kokia bus tavo istorija, nesužinosi, kol nebūsi seniai seniai miręs." (Vašingtonas, 2006 05 05)
„Aš net neabejoju, kad kai istorija bus parašyta, paskutiniajame jos puslapyje bus tokie žodžiai: Pergalę pasiekė Jungtinės Amerikos Valstijos pasaulio labui." (Kreipdamasis į JAV karius Kuveite, 2008 01 12)

„Vokiški šparagai yra pasakiški." (Vokietija, 2008 06 11)

slate.com ir politicalhumour.about.com parinko ir vertė Andrius Patiomkinas