Tylėsiu kaip...

„Tylėsiu kaip lūšis..."
Iš pokalbių redakcijoje