Užuojautos

Dėl mylimos Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame rašytoją, žurnalo „Metai“ redaktorių Danielių Mušinską.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Sunkią gyvenimo valandą dėl mylimos Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame rašytoją, žurnalo „Metai“ redaktorių Danielių Mušinską.
Redakcijos žmonės

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai nuoširdžiai užjaučia doc. dr. Silvestrą Gaižiūną dėl mylimos Mamos mirties.