Įvairovė vienija. Juozas Algirdas Pilipavičius

Lapkričio 13–14 d. Vilniuje vykęs vienas iš pirmininkavimo Europos Tarybai renginių – tarptautinė konferencija nagrinėjo strateginius kultūros paveldo išsaugojimo uždavinius. Atvyko daugiau nei dvidešimties ES šalių atstovai, renginį organizavo Kultūros paveldo departamentas. Kultūros ministro Šarūno Biručio pasisakymas apie darbus kultūros paveldo apsaugos srityje beveik nesiskyrė nuo to, ką kalbėjo anglai, lenkai, italai ar atsakingi ES Tarybos pareigūnai. Savo idėjomis jautėmės niekuo ne prastesni.

Dažnai buvo kartojama mintis, kad kultūra – tai vienas iš keturių valstybę palaikančių ramsčių, o jos vaidmuo įtvirtinant demokratiją, gerinant gyvenimo kokybę – prioritetinis. Įvairovė vienija, – sakė ,,Europa Nostra" generalinė direktorė S. Mihalovič, turėdama omenyje ne tik įvairialypį Europos kultūros paveldą, bet ir šioje srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų reikšmę. Įdomus visuomeninių jungčių mechanizmas. Didesni visuomeniniai judėjimai įvairiai skatina mažesnių piliečių grupių aktyvumą. Deja, tikrovė dažnai tokia: ne tik Lietuvoje politikai gyvena tik šia diena, o strateginiai kultūros reikalai tiesiog neranda vietos jų politinėse darbotvarkėse.