Jonas Žemkalnis. Rulevoj ir jo koj. Stalino ekshumacijos komitetas praneša

 

Rulevoj ir jo koj

Vairininkas vairuoja į karą.
Vaikėzai ploja.
Jungos linguoja.
Nenorintys karo guodžiasi – ė, gal jis blefuoja...
Be to, jis dar turi koją.
Alternatyvoje tebėra stabligė.
O jeigu koja suklystų?
Nuslystų?
Tada viskas velniop ir ji tabaluos Raudonojoje aikštėje.

 

Stalino ekshumacijos komitetas praneša:

artėjant Didžiojo Spalio (kažkaip lapkrity) šimtosioms metinėms Ypatingoji ruošos Komisija atliko milžinišką parengiamąjį darbą. Siekiama patenkinti visus išsiilgusios liaudies lūkesčius.

Įsiskverbta į esamą palaikų padėtį ir nustatyta, kad:

kaulelių pakaks ir bus paskirstyta relikvijoms bent tūkstantis, kadangi Didžiojo smurto garbei visur kils naujos cerk­vės.

Sarkofagą atidarius, rasis daug aromato, galinčio patenkinti visą RP erdvę. Svarbiausia bus užsmilkyti vaikučius, jų gležną protelį.

Ir kai kurių vyresniųjų marazmą. O nelinkę Stalino garbinti, žinia, yra liaudies priešai.

 

manipuliacija.lt nuotrauka