Lietuvių, Baltarusių ir Lenkų PEN centrų laiškas

Ukrainiečių PEN centrui
Lietuvių, Baltarusių ir Lenkų PEN centrų laiškas
Vroclavas, 2013-11-28

Mieli bičiuliai!
Šiomis neramiomis istorinėmis dienomis, kurios gali nulemti ne tik Ukrainos, bet ir visos Europos politinę ir civilizacinę ateitį, mes esame su jumis, Ukrainos intelektualais ir žmogaus teisių gynėjais.
Esame drauge su Ukrainos jaunimu, kurio drąsa ir pilietinis sąmoningumas, įvertinantis suverenumo praradimo pavojų, yra nukreipti prieš tuštumą ir chaosą.
Šiandien ir ateityje esame su Ukraina, laisva, demokratiška, oria, drauge su mumis kuriančia kultūrinę, ekonominę ir politinę susivienijusios Europos darną.
Širdimi ir mintimis esame su jumis, šiandien lemiančiais taip pat ir mūsų ateitį.

Lietuvių PEN centro prezidentas
Herkus Kunčius

Baltarusių PEN centro prezidentas
Andrij Chadanovich

Lenkų PEN centro prezidentas
Adam Pomorski