LR kultūros atašė Ukrainoje: „Mano misija – ieškoti bendrumo“

Daiva Dapšienė (Asmeninio archyvo nuotr.)

Daiva Dapšienė, LR kultūros atašė Ukrainoje, teigia apie Lietuvos ir Ukrainos artimumą, tvirtindama, kad mūsų šalies kūrėjai įdomūs kaimyninei valstybei. Pozityviai mąstanti kultūros atašė svajoja apie Lietuvos ir meno centrą Ukrainoje. Apie būsimus įvykius, svarbius mūsų šalies kultūrai, diplomatijos tradiciją ir kitimą šiuolaikiniame pasaulyje domisi Deimantė Daugintytė.

Jūs jau ilgą laiką dirbate diplomatinį darbą. Pati, sąmoningai, rinkotės šį kelią, ar buvote nukreipta šion pusėn?

Kultūros atašė darbas Ukrainoje – mano antrasis diplomatinis paskyrimas. Manau, kad abu paskyrimus lėmė ir aplinkybės, ir tai, kad atašė darbas mane domino seniai – prieš keliolika metų turėjau unikalią galimybę su šios veiklos specifika susipažinti „iš vidaus“ dirbdama JAV ambasadoje Lietuvoje.

Kaip jaučiatės atstovaudama Lietuvos kultūrai Ukrainoje? Ar pastebite didelį atotrūkį tarp kultūrinių, politinių, socialinių dalykų?