Nesėti dykumos

Posakis „ką pasėsi, tą ir pjausi", veikiausiai atkeliavęs iš biblinių parafrazių, kuria vis kitas formas, į tuščias žymas įrašius konkrečias reikšmes. Arvydas Šliogeris eseistikos rinktinėje „Sietuvos" (Vilnius: Mintis, 1992) perrašo nihilizmo tėvo Friedricho Nietzche'ės ištarmę: vargas tiems, kurie sėja dykumas, nes jie pjaus mirtį. Atrodo, kad dabartinę mūsų visuomenę gaubianti pesimizmo aura – neigiamas požiūris vienas į kitą, pavydas, naujovių baimė, racionalumo nepaisymas gramzdina į tamsų liūną. Šie reiškiniai neatsirado be priežasties. Sudėtinga pasaulio ekonominė padėtis veikia mūsų nusiteikimą ir savijautą. Bendra visuomenės emocinė būsena augina kiekvieno mūsų baimės dėl ateities, nepasitikėjimo ir priešiškumo kiautus.