Reprografija, arba ką mes kopijuojame savo reikmėms

Asociacija LATGA, atstovaujanti 4180 Lietuvos ir 3 milijonus užsienio autorių, kurios viena iš veiklos sričių yra kompensacinio atlyginimo surinkimas ir paskirstymas autoriams už jų kūrinių kopijavimą popieriuje, 2014 m. parengė sociologinį tyrimą, ką ir kiek žmonės kopijavo ir spausdino ant poperiaus asmeniniais tikslais Lietuvoje. Tyrimą iš dalies rėmė Kultūros ministerijos Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programa. Projekto partneriai ‒ Lietuvos leidėjų asociacija. Tyrimu buvo siekiama įvertinti autorinių kūrinių kopijavimo ir spausdinimo apimtis, dažnumą ir proporcijas pagal kopijuojamo kūrinio rūšis ir kategorijas. Remiantis tyrimo rezultatais, įvertinta, ar autoriams ir leidėjams yra teisingai atlyginama pagal jų atgaminamų kūrinių ekonominę vertę, ir nustatytos priežastys, neleidžiančios autoriams bei leidėjams surinkti jiems priklausančio teisingo kompensacinio atlyginimo už jų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu. Apibendrintai pristatome tyrimo išvadas.