Užuojauta

Anapilin išėjus vienam universaliausių lietuvių mąstytojų – įžvalgiam menotyrininkui, originaliam prozininkui ir puikiam žurnalistui – Tomui Sakalauskui, visų Lietuvos dailininkų sąjungos narių vardu, reiškiame gilią užuojautą velionio artimiesiems, draugams ir visai Lietuvos kultūrinei bendruomenei.
Lietuvos dailininkų sąjunga