Užuojauta

Dėl dailininkės AUŠROS KUČINSKIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga