Užuojauta

Dėl dailininko KAZIMIERO KISIELIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

 

Draugai