Užuojauta

Dėl dailininko PETRO GUŽO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga