Užuojauta

Dėl dailininko JUOZO VAIČIONIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga