Užuojautos

Dėl dailininko VLADO KARATAJAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl dailininko LEONARDO TULEIKIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame literatūrologą Virginijų Gasiliūną dėl Tėvo mirties.
Lietuvos rašytojų sąjunga