Užuojautos
Dėl mylimo Sūnaus mirties nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Algimantą Mikutą.
Lietuvos rašytojų sąjunga
 
Ši amžinybė iki mirksnio – tik mirksnis iki amžinybės.
Skaudžią netekties valandą dėl sūnaus Dariaus mirties nuoširdžiai užjaučiame poetą Algimantą Mikutą.
Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius
Kauno meno kūrėjų asociacija