Užuojautos

Dėl rašytojo MARCELIJAUS TEODORO MARTINAIČIO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, draugus ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Dėl lietuvių literatūros klasiko, poeto, ilgamečio mėnraščio „Metai" redakcijos kolegijos nario MARCELIJAUS MARTINAIČIO mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius, visus Lietuvos žmones.
„Metų" redakcija

Lietuvos kinematografininkai liūdi dėl didžio tautos poeto Marcelijaus Martinaičio mirties ir nuoširdžiai užjaučia jo šeimą ir artimuosius.
Lietuvos kinematografininkų sąjunga

Dėl poeto MARCELIJAUS MARTINAIČIO mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.
„Literatūros ir meno" žmonės