Užuojautos

Dėl skulptoriaus VLADO VILDŽIŪNO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjun

Dėl skulptoriaus VACLOVO KRUTINIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo vyro mirties nuoširdžiai užjaučiame Rimutę Venienę.
Vilniaus dailės akademija