Užuojautos

Dėl rašytojo KAZIO PAULAUSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Dėl dailininko ARŪNO MĖČIAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Julių Kelerą dėl brolio mirties.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Vilniaus dailės akademijos choro vadovą Arvydą Adamonį.
Vilniaus dailės akademija

Lietuvos teatro sąjungos kolektyvas reiškia nuoširdžią užuojautą Ramučiui Rimeikiui dėl mylimo brolio Liudo netekties.

Nuoširdžiai užjaučiame Tadą Deksnį dėl Tėvo mirties.
Lietuvos autorinės juvelyrikos kūrėjų asociacija

Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra nuoširdžiai užjaučia poetą Julių Kelerą dėl brolio mirties.
Lietuvių literatūros katedra

Nuoširdžiai užjaučiame dailininką Juozą Pranckevičių dėl Mamos mirties.
Lietuvos dailininkų sąjunga